Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

    Σύρος, 19-12-2019

       Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, στο Λιμενικό Κατάστημα Σύρου, πραγματοποιήθηκαν Αρχαιρεσίες για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης της Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, καθώς και αντιπροσώπων για την Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

       Στις εκλογές συμμετείχαν δύο (02) συνδυασμοί με την ονομασία <<IΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ>>  και << ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ >>. 

       Συνολικά ψήφισαν 290 μέλη από όλα τα Λιμεναρχεία, πλωτά μέσα και λοιπές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στις Κυκλάδες.

       Ο συνδυασμός που εξελέγη πρώτος είναι ο  <<ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ>> λαμβάνοντας 198 ψήφους, έναντι 85 ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός << ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ>>. 

        Από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό  <<ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ>>, για το Διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:

 1. BAΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, ψήφοι 173
 2. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Γεώργιος του Εμμανουήλ, ψήφοι 158
 3. ΡΟΥΣΣΟΣ Ιωάννης του Ιγνατίου, ψήφοι 151
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χρήστος του Σπυρίδωνος, ψήφοι 146 
 5. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Μιχαήλ, ψήφοι 100

      Για αντιπρόσωποι στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ), εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:

 1. BAΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, ψήφοι 163
 2. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Γεώργιος του Εμμανουήλ, ψήφοι 158
 3. ΡΟΥΣΣΟΣ Ιωάννης του Ιγνατίου, ψήφοι 147
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χρήστος του Σπυρίδωνος, ψήφοι 143
 5. ΓΑΙΔΑΡΤΖΗΣ Κυριάκος του Σταύρου, ψήφοι 109
 6. ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ Ιωάννης του Δημητρίου, ψήφοι 105
 7. ΒΛΑΧΟΣ Δημήτριος του Ανδρέα, ψήφοι 88

       Από τον μειοψηφήσαντα συνδυασμό  << ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ >>, για το Διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:

 1. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος του Γεωργίου, ψήφοι 65
 2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος του Θεοδώρου, ψήφοι 60

        Για αντιπρόσωποι στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ), εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:

 1. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος του Γεωργίου, ψήφοι 72
 2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος του Θεοδώρου, ψήφοι 58
 3. ΣΕΦΕΡΗΣ Παναγιώτης του Νικολάου, ψήφοι 51

        Μετά από την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και συγκεκριμένα την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος μέλους BAΜΒΑΚΟΥΣΗ Ιωάννη, πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησης αυτού σε σώμα, από τα εκλεγέντα μέλη και αποφασίσθηκε το εξής σχήμα και κατανομή θέσεων, καθώς και ο ορισμός υπευθύνων διαφόρων τομέων-δραστηριοτήτων:

 1. BAΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, Λιμενάρχης Σύρου,  ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
 2. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Γεώργιος του Εμμανουήλ, Λιμεναρχείο Σύρου, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
 3. ΡΟΥΣΣΟΣ Ιωάννης του Ιγνατίου, Λιμεναρχείο Σύρου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χρήστος του Σπυρίδωνος, Λιμεναρχείο Τήνου,  ΤΑΜΙΑΣ. 
 5. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Λιμεναρχείο Θήρας ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
 6. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος του Γεωργίου, Λιμεναρχείο Νάξου, ΜΕΛΟΣ.
 7. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος του Θεοδώρου, Λιμεναρχείο Μυκόνου, ΜΕΛΟΣ.
Advertisements