Ακολουθεί η γνωμοδότηση του ΣΑΣ:

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Ορθή Επανάληψη)

Advertisements