Τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της αισθητικής του νησιού μας αλλά και εν γένει της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών μας, η Δημοτική Αρχή προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση 12 υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
Οι υπόγειοι κάδοι τοποθετήθηκαν στα ακόλουθα σημεία:
-4 στον Αδάμαντα
-3 στα Πολλώνια
-2 στην Πλάκα
-2 στην Τρυπητή
-1 στον Τριοβάσαλο

Advertisements