Με την γενίκευση της συγκομιδής σε όλες τις χώρες μετά τα μέσα Νοέμβριου, οι ανοδικές τάσεις που παρατηρηθήκαν στα τέλη Οκτωβρίου για τα πρώτα λάδια γρήγορα σταμάτησαν.

Έτσι, από το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) της 24-11-20 διαπιστώνεται ότι:

Στην Ισπανία, όπου οι μέγιστες τιμές για τα καλά έξτρα είχαν ανεβεί και μέχρι 4,25 €/κ την προηγούμενη εβδομάδα, έπεσαν στα 3,32 €/κ τελευταία, ενώ οι ελάχιστες τιμές για τα ίδια λάδια, διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τις τιμές στην Ελλάδα μεταξύ 2,10-2,20€/κ

Στην Ιταλία, οι μέγιστες τιμές των έξτρα διατηρούνται στα ίδια επίπεδα γύρω στα 5€/κ και οι ελάχιστες γύρω στα 4,0-4,20€/κ., ενώ η μέση τιμή σε επίπεδο χώρας διατηρείται στα 4,71€/κ.

Στην Ελλάδα, οι τιμές για λάδια νέας εσοδείας μετά τις καλές αρχικές τιμές στην Πελοπόννησο με 3,80€/κ στο λάδι Αθηνολιάς έπεσαν αρκετά.

Έτσι, σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr) της 24-11-20, οι μέγιστες τιμές για λάδια νέας σοδειάς, έξτρα παρθένα οξύτητας 0,3ο , στην Πελοπόννησο έπεσαν γύρω στα 2,50-3,0€/κ και στην Κρήτη γύρω στα 2,50-2,70€/κ (Πιν.1).

Συγχρόνως, οι τιμές που προσφέρονται για λάδια της προηγούμενης περιόδου εξακολουθούν να παραμένουν καθηλωμένες στα ίδια χαμηλά επίπεδα μεταξύ 2,0-2,40 €/κ

Οπωσδήποτε οι τιμές αυτές θεωρούνται απαράδεκτα χαμηλές όχι μόνο γιατί είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής, άλλα και διότι δεν ανταποκρίνονται στην μειωμένη, όπως εκτιμάται τελικά, παραγωγή της ΕΕ, Τυνησία και άλλων χωρών.

Πηγή: www.zarpanews.gr

Advertisements