ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με αφορμή την μελέτη του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με θέμα Επενδύσεις σε Δημόσιες υποδομές, επισημαίνουμε τα εξής:
1. Οι προτάσεις για τη δημιουργία και βελτίωση κρίσιμων για τους προορισμούς
δημοσίων υποδομών βασίστηκαν σε εκτενή πρωτογενή έρευνα μεταξύ των μελών
του Σ.Ε.Τ.Ε., που διεξήχθη διαδικτυακά.
2. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης απαιτούνται κυρίως, δημόσιες επενδύσεις σε
υποδομές που στοχεύουν σε ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της εμπειρίας
πρόσβασης και μετακίνησης, τη λειτουργία συνολικά του περιορισμού, την
προσέλευση νέων επισκεπτών, την εν γένει βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας, την
δημιουργία νέων εμπειριών, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και
έργων με μεγάλη και πολλαπλασιαστική επίδραση.
3. Ο κατάλογος των έργων περιλαμβάνει δημόσιες επενδύσεις που αφορούν πολλούς
και ποικίλους τομείς και αποσκοπούν στην βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών
αλλά και στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Τα έργα αυτά
κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στις παρακάτω ενότητες.
Ενότητα 1
Λιμάνια: Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων, αξιοποιήσεις λιμανιών, επεκτάσεις και
αναβαθμίσεις λιμενικών υποδομών κτλ.
Τα έργα που έχουν προταθεί για τη Σίφνο είναι: α) επέκταση προβλήτας β) ανάπλαση
παραλιακού μετώπου καθώς το υπάρχον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον την κίνηση και
δεν υπάρχει πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ενότητα 2
Στοχευμένες παρεμβάσεις, επεκτάσεις οδικού δικτύου και έργα οδικής σήμανσης και
ασφάλειας. Ειδικότερα για τη Σίφνο ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε έργα όπως:
ασφαλτόστρωσης, οδικής σήμανσης, μπάρες ασφαλείας.
Ενότητα 3
Έργα κοινής ωφέλειας όπως επάρκεια ύδρευσης, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων,
αναμόρφωση και προστασία παραλιακών μετώπων, προστασία ακτών από τη διάβρωση,
αντιπλημμυρικά έργα, υπογειοποίηση καλωδίωσης κ.α.
Σε όλα αυτά τα έργα η Σίφνος θα επιδιώξει να πάρει ένα ικανοποιητικό μερίδιο.
Ενότητα 4
Έργα ενίσχυσης εμπειριών όπως η δημιουργία δικτύου μονοπατιών, περιπατητικών και
ποδηλατικών διαδρομών, καθώς και βελτιώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά
αξιοθέατα. Σε αυτήν την ενότητα η παρουσία της Σίφνου είναι δεδομένη.
Συμπερασματικά:
Η Σίφνος μας την περίοδο μετά την πανδημία, είναι αναγκαίο όχι μόνο να διατηρήσει αλλά
να βελτιώσει το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας που ήδη κατέχει.

Γιάννης Γεροντής

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Μήλου

Advertisements