ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΤΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ 

Στις 3/11/2020 κοινοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον  Ενεργειακό & Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Σίφνου, Άδεια Παραγωγής για τον  Υβριδικό Σταθμό Σίφνου. 

Η έκδοση της Άδειας Παραγωγής αποτελεί το επιτυχές επιστέγασμα των  προσπαθειών κατοίκων και φίλων της Σίφνου που ξεκίνησαν το 2012 όταν  αντιλήφθηκαν ότι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι  μονόδρομος για τη κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών και ταυτόχρονα ότι  παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες της Ε.Ε. να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν  από μόνοι τους την ενεργειακή μετάβαση του τόπου τους στη καθαρή ενέργεια. 

Ο Ενεργειακός & Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου, με διακριτικό τίτλο  Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (ΣΕΣ), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2013 σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 και τις βασικές αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής  Συμμαχίας με κύριο σκοπό την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ με τη  συμμετοχή των κατοίκων και των φίλων της Σίφνου και τη βιώσιμη ανάπτυξη του  νησιού 

Προς επίτευξη του σκοπού της η ΣΕΣ υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Δήμο  Σίφνου και έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών  ΑΠΕ REScoop.eu, ενώ παράλληλα, εκπόνησε μία μελέτη για την προοδευτικά 100%  ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ και ανέπτυξε κάποιες δράσεις βιώσιμης  ανάπτυξης μικρότερης εμβέλειας όπως η δράση για τη μείωση της χρήσης της  πλαστικής σακούλας στο νησί. 

Η Σίφνος και η προσπάθεια της Συνεταιριστικής Εταιρείας Σίφνου για το έργο της  ενεργειακής αυτονομίας του νησιού μας από ΑΠΕ προβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή  Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ΑΠΕ σαν παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση, μέσω του  μοναδικού βίντεο που έφτιαξε, για την προώθηση των ΑΠΕ σε όλο τον κόσμο. Το  σχετικό βίντεο προβολής της προσπάθειάς μας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο  σύνδεσμο:

Ο προτεινόμενος Υβριδικός Σταθμός Σίφνου θα καλύπτει το σύνολο της ζήτησης  ηλεκτρικής ενέργειας της Σίφνου, που αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά, αφ’ ενός  καλύπτοντας τις ανάγκες θέρμανσης των κτηρίων και κίνησης ηλεκτρικών  οχημάτων και σκαφών και αφ’ ετέρου τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης που  αναμένεται να δημιουργήσει η ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ. 

Το προτεινόμενο έργο, εκτός του ότι είναι ένα έργο υποδομής μακράς διάρκειας με  προοπτική αξιοποίησης και από τις επερχόμενες γενεές, σχεδιάστηκε με τρόπο που  να έχει μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανόμενης της  αισθητικής όχλησης, αφού δεν θα είναι ορατό από κανένα από τους οικισμούς του  νησιού, διαφυλάττοντας στο ακέραιο τον τουριστικό χαρακτήρα του.  

Στις 12/10/18 το Δημοτικό Συμβούλιο της Σίφνου αποφάσισε ομόφωνα την παροχή  πλήρους υποστήριξης από το Δήμο Σίφνου προς το προτεινόμενο έργο του  Υβριδικού Σταθμού του Ενεργειακού Συνεταιρισμού Σίφνου για την Ενεργειακή  Αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ και, παράλληλα, τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου  στην Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου, μόλις αυτή ιδρυθεί.  

Στο διάστημα 8-12/10/18 επισκέφθηκε τη Σίφνο κλιμάκιο της Ειδικής Γραμματείας  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά της ΕΕ (Clean Energy for EU Islands Secretariat), προκειμένου να πιστοποιήσει την υποστήριξη της  τοπικής κοινωνίας και φορέων (Δήμος, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Λιμεναρχείο, Καθηγητές &  Δάσκαλοι, Σύλλογοι Επαγγελματιών κλπ) στο προτεινόμενο έργο και παράλληλα να  συζητήσει με τα μέλη της ΣΕΣ τεχνοοικονομικά θέματα της μελέτης του έργου που  τους είχαμε ήδη κοινοποιήσει, με κυριότερο τη σύγκριση ωφέλειας του έργου με  ενδεχόμενη μελλοντική υποθαλάσσια διασύνδεση. 

Σαν απόρροια αυτής της επίσκεψης, προσκληθήκαμε στο Lanzarote όπου ένα από  τα τρία νησιά που επελέγησαν σαν πιλοτικά προκειμένου να ενισχυθούν από τη  Γραμματεία για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά νησιά στην ενεργειακή τους  μετάβαση ήταν και η Σίφνος και στη συνέχεια στην «Ημέρα Ενέργειας» της ΕΕ στο  COP24 στο Katowice, όπου μας έγινε η μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσουμε τους  ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες που συμμετέχουν στην Ενεργειακή Μετάβαση της ΕΕ. 

Το ολοκληρωμένο σχέδιο Ενεργειακής Μετάβασης της Σίφνου που εκπονήθηκε σε  συνεργασία με τη Γραμματεία για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά,  υποβλήθηκε και ενεκρίθη από την Ε.Ε. 

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του Ενεργειακού & Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού  Σίφνου που πραγματοποιήθηκε στις 4/3/2018, ομόφωνα αποφασίστηκε η αλλαγή  του καταστατικού της ΣΕΣ και η εναρμόνιση του με τον από 23/1/2018 ν.4513,  προκειμένου να μετασχηματιστεί ο Συνεταιρισμός μας σε Ενεργειακή Κοινότητα. 

Ο μετασχηματισμός αυτός θα επιτρέψει τη μείωση της αξίας της μερίδας από 700 σε  100 ευρώ προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα και κάτοικοι  της Σίφνου με μικρότερα διαθέσιμα εισοδήματα και παράλληλα όσοι θέλουν να  επενδύσουν περισσότερα χρήματα στην ενέργεια να μπορούν να αποκτήσουν  περισσότερες μερίδες. Επίσης στην Ενεργειακή Κοινότητα θα μπορεί να συμμετάσχει  και ο Δήμος Σίφνου με μερίδιο μέχρι το 50%  

Η υλοποίηση της παραπάνω απόφασης που εκκρεμούσε μέχρι την έκδοση της  Άδειας Παραγωγής από τη ΡΑΕ είναι πλέον εφικτή και το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΣΕΣ ετοιμάζει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου  στην οποία καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι και οι φίλοι της Σίφνου. 

Ο Υβριδικός Σταθμός της Σίφνου είναι ένα μνημειώδες έργο στα χρονικά του  νησιού μας που θα αυξήσει την τουριστική ροή στο «πράσινο νησί» επ’ 

ωφελεία όχι μόνο της Σίφνου αλλά και των περιφερειακών αεροδρομίων,  των ακτοπλοϊκών γραμμών των γειτονικών νησιών και της περιφέρειας και  ταυτόχρονα θα ανεβάσει αφ’ ενός το διεθνές κύρος της χώρας μας ως  περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρωτοπόρου και αφ’ ετέρου θα ενισχύσει το  φρόνημα και την αυτοπεποίθηση των Ελλήνων πολιτών για το τι μπορούν να  καταφέρουν συνεργαζόμενοι, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και  σχεδιάζοντας για το μέλλον της τοπικής τους κοινωνίας. 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ