Το 5G είναι προτεραιότητα για τα μικρά νησιά
Επιστολή έστειλε το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμογή και χρηματοδότηση του 5G στην πατρίδα μας. Στην ίδια επιστολή καλεί και τα επαγγελματικά επιμελητήρια να στηρίξουν και αυτά προς αυτή την κατεύθυνση.
Το ΕΔΜΝ στην επιστολή του ζητά Να χρηματοδοτηθεί άμεσα η εφαρμογή 5G σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά, όπως κάνει ΣΗΜΕΡΑ η πολιτεία στην Αθήνα…
Οι εταιρίες έχουν υποχρέωση να καλύψουν το 96% της χώρας σε 5G σε βάθος 6 ετιας,. Κάθε εταιρία που καταθέτει αίτηση για άδεια να παρουσιάζει ποιο είναι το 4% που δεν θα καλύψει, ώστε η χώρα είτε να επιβάλει αναλογικά την κάλυψη από τις εταιρίες η να προχωρήσει η ίδια άμεσα σε χρηματοδότηση αυτού του κενού…
Ποιο πιστεύεται είναι το 4% που δεν θα καλυφθεί; Η Αθήνα; Η Θεσσαλονίκη; Η Πάτρα;…
Η εφαρμογή της τεχνολογίας 5 G στις μεγαλουπόλεις θα μεγαλώσει το χάσμα υποδομών με τα μικρά νησιά, καταστώντας τα ακόμη πιο δύσκολα για τηλεργασία και τηλεεπιχείρηση, καταστρατηγώντας στη πράξη τις νέες στρατηγικές οδηγίες της ΕΕ για πιο έξυπνες και πιο πράσινες εφαρμογές , ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές .
Κλείνοντας την επιστολή του το ΕΔΜΝ Αναφέρει:
….Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτό το νέο βήμα προς το μέλλον θα συμπεριληφθούν και υπηρεσίες που εδρεύουν σε μικρά νησιά. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, σας παρακαλούμε να εξετάσετε την εφαρμογή του 5G στο σύνολο της επικρατείας των μικρών νησιών είτε ζητώντας να το συμπεριλάβουν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες, είτε χρηματοδοτώντας τα αρμόδια Υπουργεία, προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα σε περιοχές της Αττικής με την Οπτική Ίνα και το 5G.
Πιθανή εξαίρεση των μικρών νησιών από την εφαρμογή του 5G θα δημιουργήσει μεγαλύτερα εμπόδια στην Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης στα μικρά νησιά, καταστώντας τα ακόμη πιο Αδύναμα να ακολουθούσουν αυτή την νέα εποχή, με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ζωή στα μικρά νησιά.

Advertisements