Πρός
Τήν Κυρία Δήμαρχο Σίφνου,
Τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Σίφνου,
Τά Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Σίφνου,
Τά Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων Ἀπολλωνίας & Ἀρτεμῶνος Σίφνου,
Τόν κ. Ἀστυνομικό Διευθυντή τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Μήλου & Σίφνου,
Τόν κ. Διοικητή τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σταθμοῦ Σίφνου
Σίφνος, 3 Μαρτίου 2021
Θέμα : «Μή δεσποζόμενα ζῶα στόν Οἰκισμό Καμαρῶν Σίφνου

Σχετικά : α) ὁ Νόμος 4056/2012 (https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n4056-2012/arthro-17-nomos-4056-2012?fbclid=IwAR0r7exszJvu78bSlTHIiw8jWJ13-uFLfmHjLK5HWfzsAyLUwGuY7JJ29MY ) .
β) Ἡ Δημοσίευση τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» στήν ἠλεκτρονική ἐφημερίδα «kaipoutheos» τῆς 05-01-2021
(https://kaipoutheos.gr/2021/01/%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%83-
%CE%B3-%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1 ).
γ) Οἱ Ἐπιστολές τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συλλόγου Καμαρῶν «Η ΜΕΡΟΠΗ» πρός τόν Δῆμο Σίφνου τῆς 20-09-2020


καί τῆς 14-12-2020.


δ) Οἱ Δημοσιεύσεις τοῦ Δήμου Σίφνου γιά πώληση ἀνεπιτήρητων παραγωγικῶν ζώων στίς ἠλεκτρονικές
ἐφημερίδες «kaipoutheos» καί «sifnaiko-fos» τῆς 22-01-2021, τῆς 02-02-2021 καί τῆς 11-02-2021.
Κύριοι,
Σέ συνέχεια τῶν (β) καί (γ) σχετικῶν καί κατόπιν τῶν συντονισμένων ἐνεργειῶν τοῦ Δήμου Σίφνου {(δ) σχετικό},
ἐπεριορίσθη βραχυπροθέσμως (γιά χρονικό διάστημα μόλις 15 ἡμερῶν) τό φαινόμενο τῆς ὑπάρξεως μή
δεσποζομένων ζώων (ἀνεπιτήρητα αἰγοπρόβατα) στόν Οἰκισμό τῶν Καμαρῶν Σίφνου.
Ἐπειδή ὃλοι γνωρίζουν σέ ποῖον ἀνήκουν τά δῆθεν ἀνεπιτήρητα ζῶα, ἐπειδή ἡ εὐθύνη ἀνήκει συμφώνως μέ το
(α) σχετικό στόν Δῆμο Σίφνου καί ἐπειδή ἡ ἀνοχή μας ἒχει ξεπεράσει κάθε ὃριο νά ἀνεχώμαστε τά δῆθεν
ἀγριοκάτσικα νά καταστρέφουν τίς περιουσίες μας ἀνεξέλεγκτα,
Σᾶς καλοῦμε νά λάβετε ὃλα τά προσήκοντα μέτρα ὣστε νά ἀπαλλαγοῦμε ἃπαξ διά παντός (μία καί καλή) ἀπό αὐτόν
τόν βραχνά ὁ ὁποῖος μαστίζει τόν Οἰκισμό τῶν Καμαρῶν πἐραν τῶν σαράντα (40) ἐτῶν, ἂλλως θά στραφοῦμε
νομικῶς κατά τοῦ μόνου ὑπευθύνου κατά τόν Νόμο, δηλαδή κατά τοῦ Δήμου Σίφνου.


Γιά τήν «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας Σίφνου

Advertisements