ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΡ/ΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Σίφνος, 08 Μαρτίου 2021
«ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ»
e-mail: ispi.sifnoy@gmail.com

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης Περ/κού Ιατρείου Σίφνου «Σωτήρης
Τριαντάφυλλος» εκφράζει τις ολόθερμες ευχαριστίες του στην εταιρεία PC net
του κ. Κων/νου Μαυρουδή για τις σημαντικές του δωρεές προς το
Περιφερειακό μας Ιατρείο:
1.- Ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης φαρμάκων αξίας -396,80- ευρώ.
2.- Ενός συστήματος επιτήρησης της θερμοκρασίας λειτουργίας του
ψυγείου των εμβολίων και ειδοποίησης σε περίπτωση που αυτή ξεπεράσει τα
επιθυμητά όρια.
3.- Μηχανογραφικής υποστήριξης για όλο το έτος 2021 η οποία
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που θα απαιτηθούν για
επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων που θα εμφανιστούν καθώς και τις νέες
εγκαταστάσεις που τυχόν θα προκύψουν.
Όλα τα παραπάνω θεωρούνται εξαιρετικά σπουδαία για την
αναβάθμιση των παροχών ΥΓΕΙΑΣ του Ιατρείου μας και αισθανόμαστε την
ανάγκη να τονίσουμε τη συμβολή των συμπατριωτών μας στην υποστήριξη και
την λειτουργεία του.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Για το Ίδρυμα Στήριξης Περ/κού Ιατρείου Σίφνου
Η Πρόεδρος
Αποστολία Γεωργαρή

Advertisements