Σίφνος,04 Ἀπριλίου 2021

Κυρία Εἰσαγγελεῦ,

Κατόπιν τῆς μή συμμορφώσεως τῆς ἀναδόχου ἐταιρείας ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ στίς δημόσιες καταγγελίες
μας ἀπό 31-03-2021(συνημμένο σχετικό https://kaipoutheos.gr/2021/03/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b5.html) καί τῆς συνέχισης ἐχθές καί σήμερα (03/04-04-2021) τῶν
σχετικῶν ἐπικίνδυνων παρεμβάσεων στήν ὁδική συγκοινωνία (Ἂρθρο 290 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος
{Νόμος 4619/2019} , σᾶς καλοῦμε νά ἐπιληφθῆτε τῆς σχετικῆς Εἰσαγγελικῆς παραγγελίας πρός τά
ἁρμόδια ἀστυνομικά ὂργανα τοῦ Ἁστυνομικοῦ Σταθμοῦ Σίφνου ὃπως ἐπιβάλλουν τίς πρέπουσες
ποινικές κυρώσεις στούς κατά Νόμον ὑπευθύνους (κ.κ. Βασίλειον Πανανάκην , Διευθύνοντα
Σύμβουλον καί Παναγιώτην Γκαϊτατζῆ, ἐργοδηγό τῆς ἐταιρείας ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ) καί σέ ὃσους δέν
λαμβάνουν τά προσήκοντα μέτρα γιά τήν ἀσφαλῆ μετακίνησή μας ἐντός τῶν δημοτικῶν ὁδῶν τῆς
νήσου Σίφνου (ὃπως τήν Διευθύνουσα Ἁρχή, τόν Κύριο τοῦ Ἒργου {Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου}, τήν
Δήμαρχο Σίφνου, τούς Ἐπιβλέποντας Μηχανικούς {ἀνύπαρκτοι} καί σέ ὁποιονδήποτε ἂλλο
συνηργήσαντα.
Εἰδικώτερον, γιά τρίτη κατά σειρά φορά (τήν πρώτη 10-17/02/2021, τήν δευτέραν 26-30/03/2021 καί
τήν τρίτη 03-04/04/2021) , ἡ ἀνωτέρω ἀναφερομένη ἐταιρεία, παρεμπόδισε καί διετάραξε τήν
ἀσφάλεια τῆς συγκοινωνίας στήν δημοτική ὁδό Ἐπαρχιακῆς Ὁδοῦ Ἀπολλωνίας – Πλατύ Γυαλοῦ(στήν
θέση Ἂρχαβος{Μαῦρος Πύργος}) – Βορεινῆς Ἐξαμπέλων, μέ τοποθέτηση καί διατήρηση ἐμποδίων
κατά συρροήν, ἀφήνοντας ἀνοικτά ὀρύγματα βάθους 2,5 μέτρων καί πλάτους 1,5 μέτρου ὃπως
ἐμφαίνεται καί στό σχετικό φωτογραφικό ὑλικό, θέτοντας σέ κοινό κίνδυνο ξένα πράγματα καί
ἀνθρώπους.
Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ,

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος Ἁπολλωνίας Σίφνου
Ἐπικεφαλῆς τῆς Κοινοτικῆς Παρατάξεως Σίφνου «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ