ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΗΣ ZANTE FERRIES ANMEZ

Σίφνος, 24.4.2021

Ύστερα από σειρά επιστολών που απηύθυνε συστηματικά ο Δήμος μας εδώ
και μήνες προς διάφορες κατευθύνσεις και μετά την ολοκλήρωση
χρονοβόρων διαδικασιών, δρομολογήθηκε, με την πολύτιμη συνεργασία της
ZANTE FERRIES ANMEZ, η διαχείριση – ανακύκλωση των παλαιών
στρωμάτων που επί σειρά ετών είχαν συσσωρευτεί σε χώρο που
χρησιμοποιεί ο Δήμος.
Η διαχείριση – ανακύκλωση των παλαιών στρωμάτων θα γίνεται στο πλαίσιο
της σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της
εταιρείας «ECORESET Α.Ε. – Τεχνικές ανάκτησης και διαχωρισμού». Η
πρώτη μεταφορά θα γίνει την Κυριακή 25.4.2021.
Ο Δήμος Σίφνου απευθύνθηκε αρχικά στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και
στο ΦΟΔΣΑ Σύρου, στη συνέχεια στην Περιφέρεια Αττικής και σε εταιρεία
στην Πάρο. Παράλληλα, μέχρι και σήμερα υπάρχει επικοινωνία με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο, προκειμένου να εξευρεθεί
μόνιμη λύση (πιθανόν με την προμήθεια σπαστήρα) για τη διαχείριση των
ογκωδών απορριμμάτων συνολικά, ζήτημα που απασχολεί το νησί μας εδώ
και χρόνια.
Εκφράζουμε τις βαθύτερες ευχαριστίες μας στη ZANTE FERRIES ANMEZ για
τη δωρεάν παραχώρηση εισιτηρίων προκειμένου να μετακινηθούν οι
νταλίκες από τη Σίφνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλους όσοι με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο συμβάλλουν στην καθαριότητα – ανακύκλωση και κατά
συνέπεια στη διατήρηση της καλής εικόνας του νησιού μας.
Ο Δήμος Σίφνου προγραμματίζει δράσεις ενημέρωσης για τα θέματα της
καθαριότητας και της ανακύκλωσης στο νησί μας.

Ο Αντιδήμαρχος

Αντώνης Δ. Φραντζής

Advertisements