ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 
 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΦΝΟΥ  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021  
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17/4/2021 18/4/2021
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
10/4/2021 11/4/2021
24/4/2021 25/4/2021
Advertisements