«Άκυρο» στην μετάβαση 130 ατόμων που θέλησαν να μεταβούν στα νησιά, κυρίως των Κυκλάδων για τις ημέρες του Πάσχα έδωσαν στελέχη του λιμενικού το Σαββατοκύριακο από το λιμάνι του Πειραιά.

Η αρχή έγινε το Σάββατο του Λαζάρου όταν και  εντοπίστηκαν 30 άτομα που μετέβησαν στο λιμάνι θέλοντας να ταξιδέψουν, χωρίς όμως να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης, και χθες Κυριακή των Βαϊων, τα στελέχη του λιμενικού εντόπισαν ακόμη 100 άτομα που δεν έφεραν τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης και δεν τους επέτρεψαν να εισέλθουν στα πλοία.

Βέβαια, δεν έλειψαν και εικόνες με ταξιδιώτες φορτωμένους με σούβλες και όλα τα άλλα αξεσουάρ για τις διακοπές στο νησί, ενώ τη παράσταση έκλεψε ο άντρας που ένιωσε αδιαθεσία όταν του είπαν ότι δεν θα ταξιδέψει Τι είχε γίνει;  Αρνούνταν να απομακρυνθεί από το λιμάνι άνδρας που ήθελε να μπει σε πλοιο της γραμμής για Κυκλάδες, φωνάζοντας πως έχει «πιεστεί και θα πεθάνει αν δεν ταξιδέψει». Άμεσα στελέχη του λιμενικού κάλεσαν ασθενοφόρο με τον άνδρα, μόλις το βλέπει να μπαίνει στο αυτοκίνητό του και να απομακρύνεται με ταχύτητα από το λιμάνι!

Έτσι, ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα δόθηκε εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Γιάννη Πλακιωτάκη για εντατικοποίηση των ελέγχων στα λιμάνια, ιδιαίτερα του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθημερινά θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι  με στόχο να διασφαλιστεί:

– Ότι όσοι ταξιδεύουν με τα πλοία της ακτοπλοΐας ανήκουν στις κατηγορίες εκείνων που δικαιούνται να μετακινηθούν μεταξύ περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

– Ότι εφαρμόζονται κανονικά τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους επιβάτες.

Οι εξαιρέσεις για τις μετακινήσεις εκτός νομού, σύμφωνα με την απόφαση είναι οι εξής:

α) Aπό και προς την εργασία.

β) Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της

γ) Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής μετακίνησης.

δ) Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης  δα) ληξιαρχική πράξη θανάτου και δβ) άδεια ταφής.

Ο συνολικός χρόνος μετακίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

ε) Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου

εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση και εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

3. Σε κάθε περίπτωση επιτρεπόμενης μετακίνησης: α) η μετακίνηση περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, β) τα προσκομιζόμενα στοιχεία πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον χρόνο επιστροφής, γ) σε περίπτωση μετακίνησης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό μέσο, η συνδρομή επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης πιστοποιείται προσηκόντως ως προς καθένα από τα μετακινούμενα πρόσωπα.

Κυρώσεις

1. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις

www.naxospress.gr

Advertisements