ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.

Φίλες και φίλοι,
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, μετά τις αρχαιρεσίες που
πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου, τα
μέλη που εκλέχτηκαν συνήλθαν σε συνεδρίαση την Πέμπτη 17 Ιουνίου,
προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα.
Αφού τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 20 – 22 του
καταστατικού του Π.Σ.Σ., το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τη διετία
2021- 2022 συγκροτήθηκε σε Σώμα όπως παρακάτω:
Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος: Λουκατάρης Κωνσταντίνος
Α ́ Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Κοσμής
Β ́ Αντιπρόεδρος: Διαμαντή Μαρία
Γεν. Γραμματέας: Γοζαδίνου Μαργαρίτα
Ταμίας: Καραλής Σπυρίδων
Μέλη: Φουτουλάκης Εμμανουήλ
Λουκατάρη Μαργαρίτα
Αναπληρωματικά μέλη:
-Συνοδινός Θαλής
-Βέλλης Θεολόγος
-Αναστασιάδου Ρόνια
Η Εξελεγκτική Επιτροπή για το ίδιο χρονικό διάστημα αποτελείται από τα
παρακάτω μέλη:
-Σταυριανός Ι. Γεώργιος
-Γεωργούλη Φρ. Γεωργία
-Τρίχα Αικατερίνη
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη διάθεσή του για συνέχιση και διεύρυνση
της καλής συνεργασίας με όλους τους φορείς, συλλόγους και ιδιώτες και είναι
“ανοιχτό” για να συζητήσει κάθε πρόταση και ιδέα που μπορεί να συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων του Συλλόγου, στην πρόοδο και ανάπτυξη του νησιού μας.

Advertisements