ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – BUS TIMETABLE

9/7/2021 – 22/8/2021

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ
ARTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
07:00, 09:00, 10:00,11:00,12:00, 13:00, 14:00,15:00,
16:00,18:00,19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 24:00
ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
07:20 2 ,09:30 1 ,10:30 3 ,11:30 3 ,12:30 3 ,13:30 4 ,14:30 3 ,15:30 5 ,
16:30 3 , 18:20 2 ,19:30 3 , 20:30 3 ,21:30 4 , 22:30 3 ,24:15
1:Βαθύ/ Vathy ,2: Κάστρο /Ksastro, 3:Πλατύ Γιαλό/ Platys Yialos,
4:Φάρο-Πλατύ Γιαλό /Faros -Platys Yialos, 5:Χερρόνησος-Cheronissos
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ

ARTEMONAS-APOLONIA-PLATY YIALOS

07:00, 09:00,11:00,12:00,13:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,23:00

1:Φάρος -Πλατύ Γιαλός /Faros Platys Yialos

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

PLATY GIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS

07:35 1 ,09:30 2 ,11:30 2 ,12:35 2 ,13:30 2 ,15:20,16:30 3 ,17:30 2 ,18:30 2 ,19:30 2 ,20:30,

21:30 2 ,23:30 2

1: Βαθύ /Vathy – 2: Καμάρες /Kamares – 3:Φάρος /Faros
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ

APOLLONIA-KASTRO

07:25, 10:30, 12:30, 14:30, 18:30, 20:30, 22:30
ΚΑΣΤΡΟ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

KASTRO- APOLLONIA

07:35, 10:35, 12:35, 14:35, 18:35, 20:35, 22:35
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ

ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:00

ΦΑΡΟΣ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

FAROS-APOLLONIA-ARTEMONAS
07:15 3 , 10:20,12:20,14:20 1 ,17:20 2 ,20:20 1 ,22:20 1
1: Απολλωνία -Κάστρο Αρτεμώνα- Καμάρες /Apollonia- Kastro- Artemonas- Kamares

2: Βαθύ/Vathy

3: Πλατύ Γιαλό -Απολλωνία/ Platys Yialos- Apollonia
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΒΑΘΥ

ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

ΒΑΘΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ –ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS
10:25 1 , 12:25 2 , 15:25 1 , 18:25, 21:25
1: Καμάρες/ Kamares

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ

ARTEMONAS-CHERRONISOS
08:00, 11:00, 16:00, 19:00

ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ

CHERRONISOS-ARTEMONAS
08:20, 11:20, 16:20, 19:20

Advertisements