ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 443 – ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021/1000 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 14-10-21/03 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ 1008 ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΛΙΤΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 14/15 UTC ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ 1006 ΣΤΟ
ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΣΙΔΡΑ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1027 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΜΠΟΥΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 14/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 14/19 UTC 8 Η 9

ΜΕΛΙΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 14/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 14/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 14/22 UTC
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 14/19 UTC ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9

ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΑΠΟ 14/16 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 14/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.20
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 14/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8

Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο

Advertisements