ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σίφνος, 04-01-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Αριθ. πρωτ.: -26- 

ΠΡΟΣ 

Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού  

Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου 

(όπως πίνακας αποδεκτών) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Δήμαρχο Σίφνου 

κα Μαρία Εμμ. Ναδάλη 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Πνευματικού  Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία  Αικατερίνη», την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ, σε ειδική, δια  ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης  «Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών  της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64,  67 και 74 του ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του  ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 1. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. 2. ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 3. 3. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 4. ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 5. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. 6. ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
 7. 7. ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
 8. 8. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
 9. 9. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ
 10. 10. ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ 
 11. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. 12. ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 13. 13. ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
 14. ΚΑΡΑΒΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 15. 15. ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 16. 16. ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Advertisements