Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), τις διατάξεις
των υπ’ αρ. 429/13-3-2020, 163/29-5-2020, 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίων
ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική δια
περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση που θα γίνει στις 09
Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη από τις 17.00 έως τις 21:00, για τη λήψη απόφασης στο
παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημόσιας, ανοικτής, προφορικής, πλειοδοτικής
δημοπρασίας εκμίσθωσης του χωροθετημένου υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύ Γιαλός
Σίφνου που πραγματοποιήθηκε την 01/02/2022.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements