Έναρξη 2 ου Σχολείου Ξερολιθιάς Άνδρου

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, ξεκινά το 2ο Σχολείο Ξερολιθιάς στο νησί της Άνδρου, που
θα πραγματοποιηθεί 12-19 Μαρτίου, στο νότιο τμήμα του νησιού.
Το 2 ο Σχολείο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE, μετά το επιτυχές 1 ο
Σχολείο Ξερολιθιάς Άνδρου που έλαβε χώρα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κορθίου, 6-13 Νοεμβρίου 2021.
Σκοπός του Σχολείου είναι η ανάδειξη της τέχνης της ξερολιθιάς μέσα από τη μεταφορά
θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στους νέους τεχνίτες πέτρας. Απώτερος σκοπός, η
διατήρηση της τέχνης η οποία έχει διαμορφώσει το διαχρονικό τοπίο των νησιών του
Αιγαίου, με την ελπίδα ότι η ίδια τέχνη θα συνεχίζει να το διατηρεί.
Το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει πρακτική εργασία με τη διεξαγωγή
δοκιμαστικών παρεμβάσεων στο μονοπάτι πρόσβασης προς τον Αρχαιολογικό χώρο της
Αρχαίας Ζαγοράς με την αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων των ξερολιθικών
περιβόλων του μονοπατιού, και θεωρητική κατάρτιση με τις παρουσιάσεις και συζητήσεις
να λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση Κορθίου.
Η βασική τεχνική κατάρτιση, αυτή τη φορά, ανατίθεται στον Γρηγόρη Κουτρόπουλο (ομάδα
Μπουλούκι), με μεγάλη εμπειρία σε συναφή έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και
άλλες χώρες της Μεσογείου. Στην κατάρτιση θα συμμετάσχουν οι τοπικοί μάστορες
Ηρακλής Γαύρας και Γιάννης Παπαδόπουλος, με πολύ καλή γνώση της σχιστολιθικής πέτρας
του νησιού, αλλά και με την εμπειρία του 1 ου Σχολείου Ξερολιθιάς της Άνδρου.
Το πρόγραμμα και τα βιογραφικά των εκπαιδευτών του 2 ου Σχολείου Ξερολιθιάς, καθώς και
το εκπαιδευτικό υλικό του 1 ου Σχολείου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου,
http://www.lifeterracescape.aegean.gr.
Υπενθυμίζεται ότι η τέχνη της ξερολιθιάς, δηλαδή η γνώση της κατασκευής κτισμάτων με
λίθους χωρίς την χρήση κονιάματος ή άλλου συνδετικού υλικού, έχει εγγραφεί το 2018 στον
Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της
UNESCO.

Advertisements