ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΦΝΟΥ Ε.ΚΟΙΝ.Π.Ε. 

Απολλωνία, Τ.Θ. 568 – 840 03 ΣΙΦΝΟΣ 

Τηλ.: 22840 31030 Email: info@sifnosislandcoop.gr 

Website : www.sifnosislandcoop.gr 

Σίφνος, 22 Μαρτίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – 

ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Η ενέργεια είναι ένα από τα πλέον βασικά αγαθά για την επιβίωση και την πρόοδο  κάθε ανθρώπινης κοινωνίας και βέβαια και της κοινωνίας της Σίφνου. Όσα  συμβαίνουν τώρα στην Ουκρανία είναι θλιβερά από ανθρωπιστική και πολιτική  σκοπιά αλλά και επιβεβαιώνουν, από οικονομική σκοπιά, τις σοβαρές αμέλειες της  Ευρώπης και της χώρας μας στην εξασφάλιση της ενεργειακής τους ασφάλειας. 

Η κρίση στην Ουκρανία και οι συνέπειες που έχει ήδη επιφέρει στις τιμές και στη  διαθεσιμότητα των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα και σε όλη  την Ευρώπη επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη να  εξασφαλιστεί το συντομότερο ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία στη χώρα μας και  στον τόπο μας, τη Σίφνο. Πρέπει το συντομότερο να τελειώνουμε με τις εισαγωγές  πετρελαίου και φυσικού αερίου και να προχωρήσουμε αποφασιστικά στις  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

Η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου έχει προτείνει λύσεις για την βιώσιμη επάρκεια σε  ενέργεια ήδη από το 2015. Έχει προτείνει ένα υβριδικό σταθμό από 4  ανεμογεννήτριες και μία αντλησιοδεξαμενή που μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως τις  ενεργειακές ανάγκες της Σίφνου ακόμη και τις εποχές της πιο μεγάλης ζήτησης, τον  Αύγουστο. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα παράγεται και θα διατίθεται από την ίδια την  κοινωνία της Σίφνου σε συμφέρουσες τιμές που δεν διατρέχουν κίνδυνο ξαφνικών  και παράλογων αυξήσεων αφού δεν εξαρτώνται από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Η  πρόταση αυτή επαινέθηκε από διάφορους φορείς στην Ευρώπη και έτσι η Σίφνος  επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το πρώτο ελληνικό νησί για την  πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε.». 

Μέχρι τώρα η χώρα μας εκάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της  αναγκών από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ένα  μικρότερο μέρος από δικό της λιγνίτη και ένα μικρό μέρος, από ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας (Α.Π.Ε.), υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Έχει  υποστεί όλες τις επιπτώσεις από τις διεθνείς κρίσεις και τις αυξήσεις στις τιμές των 

ορυκτών καυσίμων τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ σήμερα έχει να αντιμετωπίσει και  την κλιματική κρίση που προκαλούν κυρίως τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει λοιπόν να  προχωρήσει το γρηγορότερο στην μετάβαση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα στις  δικές της Α.Π.Ε. Έχουμε ήδη αργήσει υπερβολικά.  

Πριν λίγους μήνες στη Χάλκη εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο  Μητσοτάκη η πρωτοβουλία GR-eco islands. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα  καινούργιο πρότυπο ενεργειακής δημοκρατίας και κάλεσε όλα τα ελληνικά νησιά να  ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο: να φτιάξουν ενεργειακές κοινότητες με τη  συμμετοχή των πολιτών και των Δήμων κάθε νησιού και να ζητήσουν τη βοήθεια της  ελληνικής πολιτείας ώστε να εγκαταστήσουν τοπικές μονάδες Α.Π.Ε. Ζήτησε δηλαδή  ακριβώς αυτό που η Σίφνος έχει κάνει από το 2015. Ο υπουργός Ενέργειας κ.  Σκρέκας εξέφρασε τη βούληση τα ελληνικά νησιά να γίνουν παγκόσμιες κοιτίδες  πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Στην ίδια  συνάντηση η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Kadri Simson μνημόνευσε τη Σίφνο ως  ένα από τα ελληνικά νησιά πρωτοπόρους στην ενεργειακή μετάβαση.  

Αλλά ενώ οι προθέσεις στο ψηλότερο πολιτικό επίπεδο φαίνεται ότι είναι θετικές,  στην πράξη η Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου έχει συναντήσει από το ξεκίνημά της  μέχρι και τώρα σοβαρά νομοθετικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Υπέβαλε την  πρόταση της για Υβριδικό Σταθμό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το 2016 για  να λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον τότε νόμο που όριζε και μηχανισμό  καθορισμού τιμής για το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά επί 4 χρόνια δεν έλαβε  απάντηση. Έλαβε άδεια παραγωγής τον Σεπτέμβριο 2020, όταν πλέον ο νόμος είχε  αλλάξει. Ο νέος νόμος πρόβλεπε απλοποιημένες βεβαιώσεις παραγωγού, χωρίς να  ορίζει μηχανισμό προσδιορισμού τιμής. Για να περιορίσει τον μεγάλο αριθμό των  αιτήσεων ο νόμος απαίτησε εγγυητικές επιστολές αξίας 35.000€/ΜW και υποχρέωση  ολοκλήρωσης του έργου και διασύνδεσης με το δίκτυο μέσα σε πολύ στενές χρονικές  προθεσμίες. Ο συνδυασμός του ύψους της εγγυητικής επιστολής (400.000€ για την  πρόταση της Σίφνου), της στενής προθεσμίας και της ανυπαρξίας μηχανισμού  τιμολόγησης, υποχρέωσε την Ενεργητική Κοινότητα Σίφνου να εγκαταλείψει την  άδεια παραγωγής που είχε λάβει, προσμένοντας ολοκλήρωση και βελτίωση του  κανονιστικού πλαισίου πριν υποβάλει νέα αίτηση.  

Η δηλωμένη πρόθεση του πρωθυπουργού να προωθήσει το μοντέλο της ενεργειακής  δημοκρατίας ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας τις ενεργειακές κοινότητες πρέπει να  βρει εφαρμογή από τους αρμόδιους στο κανονιστικό και στο οικονομικό επίπεδο. Μία  ενεργειακή κοινότητα με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και με τη συμμετοχή του Δήμου,  εξ ορισμού είναι μια σοβαρή προσπάθεια που δεν πρέπει να αντιμετωπίζει  ανυπέρβλητα κανονιστικά εμπόδια. Αντίθετα, αξίζει να έχει και οικονομική και  τεχνολογική υποστήριξη, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο της υλοποίησης. Η πρόταση  της Σίφνου θα μπορούσε λάβει επιδότηση ως καινοτόμο πρότυπο (innovative pilot  project) που αξίζει να χρηματοδοτηθεί ως πρότυπο για άλλα νησιά και παράκτιες  περιοχές. Αλλά, εφόσον υπάρξει θετικό κανονιστικό πλαίσιο και μηχανισμός  τιμολόγησης, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία και για ιδιώτες επενδυτές.  

Οι κυρίως ωφελημένοι από τέτοιες πρωτοβουλίες τοπικών ενεργειακών σταθμών  Α.Π.Ε. θα είναι βεβαίως οι κάτοικοι κάθε τοπικής κοινότητας αφού θα εξασφαλίσουν 

ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια σε χαμηλές τιμές, ενώ, όταν θα έχει γίνει  απόσβεση της επένδυσης, τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων θα έχουν και  κέρδος.  

Παράλληλα ο καύσωνας και η ανομβρία που βιώσαμε το περασμένο καλοκαίρι ως  αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης και που θα προκύπτει ολοένα συχνότερα στο  μέλλον επιβάλλουν να βρεθούν λύσεις ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια νερού για  όλες τις ανάγκες όλο το χρόνο. Το νερό είναι άλλο ένα αγαθό απολύτως πρώτης  ανάγκης. Σε νησιά με αραιές βροχοπτώσεις όπως η Σίφνος η ανάγκη αυτή είναι  έντονη. Ο σχεδιαζόμενος Υβριδικός Σταθμός θα τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό μονάδες  αφαλάτωσης που θα καλύπτουν πλήρως τις οικιακές, τουριστικές και αγροτικές  ανάγκες ύδρευσης του νησιού. 

Επίσης θα ανοίξει τον δρόμο για την οδική και ακτοπλοϊκή ηλεκτροκίνηση, όπως ήδη  έδωσε το παράδειγμα η Χάλκη. 

Δεν έχουμε καιρό. Οι μεγάλες αποφάσεις πρέπει να παρθούν τώρα από την  κυβέρνηση αλλά και από εμάς τους ίδιους, τους πολίτες κάθε τοπικής κοινότητας. Η  μετάβαση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα στις ελληνικές Α.Π.Ε. είναι πρώτη  εθνική προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. 

Για την «Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου» 

Κωνσταντίνος Σούλης 

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ