ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΠΙΝΑΚΑΣ                                                                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6Η 

           ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                       

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                              15.03.2022                                                                                             

ΘΕΜΑ                                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο  Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σίφνου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου και Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ»,  για το οικ. έτος 2022

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Σίφνου, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου και Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ»   για το οικ. έτος 2022

20

                                                                                                           

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Advertisements