ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ
Βουλευτής Κυκλάδων – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύρος, 10 Μαρτίου 2022

Φίλιππος Φόρτωμας: «Στρατηγική στροφή της Κυβέρνησης προς φθηνότερες μορφές

ενέργειας»

Για την ανάγκη αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης ως ευκαιρία στροφής σε άλλες μορφές
ενέργειας, αλλά και για μία ασφαλή και εφικτή μετάβαση, μέσω της εξασφάλισης
κατάλληλης τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης, μίλησε ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας
Δημοκρατίας κ. Φίλιππος Φόρτωμας κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, για την Κύρωση
δύο Μνημονίων με τα αντίστοιχα Υπουργεία Περιβάλλοντος της Ινδίας των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, αναφορικά με τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της
Συμφωνίας – Πλαισίου για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας.
Στην ομιλία του ο κ. Φόρτωμας, αναφέρθηκε στις συνεργασίες αυτές, που θα αποφέρουν
σημαντικά οφέλη για τα συμβαλλόμενα μέρη στον τομέα της ενέργειας. Ταυτόχρονα θα
συνδράμουν τις πολιτικές που έχει ήδη υιοθετήσει η χώρα μας για την πράσινη μετάβασή της,
αλλά και τη θωράκισή τους, προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Ειδικότερα, ο Βουλευτής Κυκλάδων τόνισε πως τα προς Κύρωση κείμενα προσβλέπουν στην
ενίσχυση κοινών ερευνητικών και τεχνικών έργων, στην κατάλληλη εκπαίδευση του
προσωπικού, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων γνώσεων, την ενδυνάμωση
της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών στον τομέα της
ανανεώσιμης ενέργειας και στην προώθηση σχεδίων αναφορικά με αυτόν τον τομέα.
Επιπλέον, μίλησε για την κινητοποίηση και αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της ηλιακής
ενέργειας, στην αναβάθμιση της ηλιακής τεχνολογίας και την εξασφάλιση της ενεργειακής
ασφάλειας της χώρας.
Τέλος, ο κ. Φόρτωμας έκανε ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εξομάλυνση της κατάστασης και την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με τις λιγότερες απώλειες, μέσα από συγκεκριμένα
μέτρα και προτάσεις.
«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πράξη την αντιμετώπιση των συνεπειών της
ενεργειακής κρίσης. ανοίγοντας το δρόμο για την υιοθέτηση και επένδυση σε φθηνότερες πηγές
ενέργειας, αποδεσμεύοντας τη χώρα σε βάθος χρόνου από το λιγνίτη. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει
ένα άρτιο πρόγραμμα, με σαφείς και υλοποιήσιμους στόχους, για την εξασφάλιση της
ενεργειακής επάρκειας της χώρας, με μοναδικό γνώμονα την οικονομική ανακούφιση των
συμπολιτών μας και την ενεργειακή μας αναβάθμιση», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ.
Φόρτωμας.

Advertisements