ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΦΝΟΥ  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022  
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13/4/2022 14/4/2022
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
9/4/2022 10/4/2022
16/4/2022 17/4/2022
Advertisements