ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 15 η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή,
ώρα 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2022
2. Έκδοση απόφασης για την κάλυψη θέσεων εποχικού προσωπικού υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα (από τις εγκεκριμένες θέσεις έτους 2021 που παραμένουν ακάλυπτες)
3. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη διαγραφή ποσού από το βεβαιωτικό κατάλογο
ύδρευσης, το οποίο παραγράφεται αυτοδίκαια από το νόμο λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου
χρόνου απαίτησης (20ετίας)
4. Έκδοση απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης ΕΑΠ στην Τράπεζα
της Ελλάδος σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 22558/6.4.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Έκδοση απόφασης για τη συνδρομή του Δήμου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού από την δεξαμενή Αγίου Μερκουρίου προς τον
οικισμό Χερρονήσου Δήμου Σίφνου» της αναδόχου: “BLUE ENERGY E.E.”, μετά το υπ’ αρ. πρωτ.
34089/896/29.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Φάσης 1 για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη για
την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων” της αναδόχου: “Ένωση

Οικονομικών Φορέων ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ”, μετά το υπ’ αρ. πρωτ.
28477/747/7.4.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ
8. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της εταιρείας “Σ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.” για την εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο της εταιρείας στη θέση
“Κουρτσούδι”
9. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης
της Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) για τη διάθεση υπολείμματος σε ΧΥΤΑ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ