ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 28/06/2022
αρ.πρ.3

Εξαιρετικά Επείγον
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γραφείο Υπουργού Ιωάννη Πλακιωτάκη
Δήμο Σίφνου
Λιμενική Αρχή Σίφνου
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου
Δικηγορικό γραφείο Νικολάου Σιάμου

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες όλων των επαγγελματιών για τη
κατάσταση που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή της χερσαίας ζώνης
λιμένα Καμαρών, λόγω της εκφόρτωσης αδρανών υλικών από φορτηγίδα,
καθώς της επιτράπηκε να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία η οποία
δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία
των τοπικών επιχειρήσεων, διαμαρτυρόμαστε έντονα και σας κάνουμε τα
ακόλουθα δυο ερωτήματα στα οποία θα θέλαμε άμεση απάντηση καθώς η
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυτήν τη στιγμή είναι εξαιρετικά
δυσφημιστική και ταυτόχρονα προβληματική για την λειτουργία των
επιχειρήσεων και είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε μέσο για
την προάσπιση των συμφερόντων μας.
Τα ερωτήματα που άμεσα θέτονται είναι:
Α- Γιατί δεν εφαρμόζονται τόσο από τον δήμο όσο και από τις αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές , οι κανονιστικές αποφάσεις του δήμου Σίφνου για την
επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες μετά την ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου με αριθμό απόφασης
54/2022.
Β- Γιατί δεν εφαρμόζεται από το Λιμενικό Ταμείο Σίφνου και από την
Λιμενική Αρχή η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
Λιμενικού Ταμείου για την απαγόρευση φορτοεκφόρτωσης αδρανών
υλικών στον λιμένα καμαρών Σίφνου από 26/06/2022 έως 30/09/2022 .
Αναμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας και επιφυλασσόμεθα κατά παντός
νομίμου δικαιώματός μας.
Για το Σύλλογο Εμπόρων Επαγγελματιών και Επισιτισμού Σίφνου
Ο Πρόεδρος
Πολενάκης Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μουσουρέλης Εμμανουήλ

MH-EFARMOGH-KANONISTIKON-APOFASEWN-N3. (1)

Advertisements