ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ.
ΑΠΟΦ

1 ο
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RACE 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η
Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RACE 2022

74

2 ο Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
Εγκρίνεται ομόφωνα το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 75

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Advertisements