ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
18/7/2022 19/7/2022
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
9/7/2022 10/7/2022
16/7/2022 17/7/2022
23/7/2022 24/7/2022
Advertisements