Ερμούπολη, 24 Αυγούστου 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα  Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο τόσο με  φυσική παρουσία στα νησιά Πάρου, Νάξου, Σαντορίνης και Σύρου όσο και εξ’ αποστάσεως για κάθε εργαζόμενο στις Κυκλάδες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15  Σεπτεμβρίου ως εξής: 

Με τα σεμινάρια αυτά ολοκληρώνεται ο κύκλος του β’ εξαμήνου, ενώ τα επόμενα  προγραμματισμένα σεμινάρια θα ξεκινήσουν το 2023. 

Ποιους αφορά: Η εκπαίδευση αφορά επιχειρηματίες και προσωπικό που παράγουν,  επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ή εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά σε  επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, εστιατόρια, καφέ μπαρ, κυλικεία, παντοπωλεία, 

Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Ερµούπολη, 841 00 Σύρος Τ 22810 82346 Φ 22810 86555 E info@cycladescc.gr W e-kyklades.gr 

σουπερμάρκετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.ά. και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 ΕΚ και  ΥΑ 14708/17-08-2007). 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν έντυπο εκπαιδευτικό  υλικό. 

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, η διαδικασία ολοκληρώνεται με εξετάσεις που  πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής εξέτασης (e-exam) του ΕΦΕΤ για  την απόκτηση του απαραίτητου πιστοποιητικού. 

Κόστος συμμετοχής: 100€ | άτομο (συμπεριλαμβάνονται 30€ υπέρ του ΕΦΕΤ)  

Πληροφορίες και υποβολή αίτησης έως 15 Σεπτεμβρίου: https://www.e kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2561&articleid=56424 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Ερµούπολη, 841 00 Σύρος Τ 22810 82346 Φ 22810 86555 E info@cycladescc.gr W e-kyklades.gr 

Advertisements