ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

5/9/2022

6/9/2022

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

10/9/2022

11/9/2022

24/9/2022

25/9/2022

 

 

Σας ευχαριστώ!

 

Με εκτίμηση,

Έφη Βουτσά

Διοικητική Υπάλληλος Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
Σαλαμίνος 36, 151 24 Μαρούσι

Τηλ : 210 8068302 Fax : 210 8068221

E-mail : kmmilos@epapsy.gr

Advertisements