ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
20/8/2022 21/8/2022
27/8/2022 28/8/2022
Advertisements