ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Νομικο υπόβαθρο της καταστασης:
A. Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 7.
B. ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 48 ΩΡΕΣ.
Διερευνήσαμε την υπάρχουσα κατάσταση (Ιούλιος 2022) σε όλα τα νησιά που έχουν ως μόνη υγειονομική δομή ένα πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο (Π.Π.Ι.).
Βρεθήκαμε σε τηλεφωνική επαφή με 26 από τα 28 Π.Π.Ι. και θέσαμε τις ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για να αξιολογηθεί η κατάσταση του υγειονομικού συστήματος στα μικρά νησιά του Αιγαίου:
Από 26 ΠΠΙ έχουμε:
• 13 Π.Π.Ι με 1 μόνο ιατρό που αυτόματα κάνει 30 εφημερίες το μήνα
• 13 Π.Π.Ι. με 2 ιατρούς που κάνουν περίπου 15 εφημερίες το μήνα έκαστος
• 10 Π.Π.Ι δίχως νοσηλευτη
• 7 μόνο ΠΠΙ με ειδικευμένο ιατρό
• 1 Π.Π.Ι. στο οποίο οι ιατροί παίρνουν τα ρεπό που δικαιούνται σύμφωνα με το νομό
• Σε 14 ΠΠΙ οι ιατροί θεωρούν πως έχουν κάνει ιατρικά λάθη λόγω της εξάντλησης
• Σε 26 ΠΠΙ οι ιατροί εργάζονται περισσότερο από 48 ώρες την εβδομάδα.
Σχεδιασμός και εκπόνηση :
Advertisements