Χάθηκε πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου ΒΚΖ 9238 και αν τη βρει κάποιος να την παραδώσει στην επιχείρηση proto moto car στις Καμάρες.

Advertisements