ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, στις 20.09.2022, ημέρα Τρίτη & ώρα 11:00, για την
έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες διοργάνωσης του 14 ου Φεστιβάλ Κυκλαδικής
Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» και στη δαπάνη φιλοξενίας μελών της αντιπροσωπείας από
την πόλη MONFLANQUIN, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δυο πόλεων
H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements