Τη συμφωνία της ΑΝΕΚ με τους πιστωτές της, ανακοίνωσε χθες ο Όμιλος Attica στο Χρηματιστήριο και την απορρόφηση της χανιώτικης εταιρείας από τον Όμιλο. Η συμφωνία επετεύχθη με τους μεγαλύτερους πιστωτές πιστωτών ήτοι «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», «CROSS OCEAN AGG COMPANY I» και μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ATTICA BANK», «CROSS OCEAN AGG COMPANY I» και «VΑRΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.»).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newmoney η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί επισήμως αφού ακόμη μαζεύουν υπογραφές, “οι υπογραφές είναι pending” όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, αλλά από την Αttica θεωρούν ότι το θέμα είναι τυπικό και θα λήξει μέσα στις επόμενες ώρες.

Όταν η συμφωνία πιστωτών-ΑΝΕΚ φτάσει στα γραφεία της Attica υπογεγραμμένη, τότε η διοίκησή της θα επικοινωνήσει αρμοδίως με το ΔΣ της ΑΝΕΚ για να καταθέσει την επίσημη πρόταση απορρόφησης της χανιώτικης εταιρείας.

Όπως ανακοίνωσε η Attica Group η συμφωνία περιλαμβάνει:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την εταιρεία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους € 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία απεστάλη χθες (20.9.2022) από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα συγκληθούν σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά τους για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιριών.

Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιριών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

Σε ανακοίνωσή της η Αttica επισημαίνει ότι “η εταιρεία εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιριών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα”.

Πηγή: www.newmoney.gr

Advertisements