ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ/BUS TIMETABLE

17/10/2022 – 23/10/2022
Δευτέρα με Παρασκευή /Monday to Friday

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ/There are no busses during holidays

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΚΑΜΑΡΕΣ
ΑRTEMONAS-APOLLONIA-KAMARES
07:00, 10:00, 13.30, 14:00*, 17:00

14:00*: Από Απολλωνία-Μέσω Κάστρου τις μέρες σχολείου
14:00*: Apollonia –Kamares /Via Kastro on school days
ΚΑΜΑΡΕΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
KAMARES-APOLLONIA-ARTEMONAS
07:15, 10:15, 13:50*, 14:30, 17:15

13:50*: Kamares-Apollonia-Faros-Platys Gialos/Καμάρες-Απολλωνία-Φάρο-Πλατύ Γιαλό

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ- ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ
ARTEMONAS-APOLLONIA-PLATY GIALOS
07:00*, 10:30, 13.00, 14:00**, 16:00*
07:00, 16:00*: Μέσω Φάρου/Via Faros

14:00**: Αναχώρηση από Απολλωνία/Departure from Apollonia
ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
PLATY YIALOS-APOLLONIA-ARTEMONAS

07:30, 10:50, 14:20, 16:30
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ
APOLLONIA-KASTRO
07:25, 13:35
ΚΑΣΤΡΟ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
KASTRO-APOLLONIA
07:30, 13:40

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΦΑΡΟΣ
ARTEMONAS-APOLLONIA-FAROS
07:00,13.00, 16:00

ΦΑΡΟΣ- ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ- ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
FAROS-APOLLONIA-PLATY GIALO-ARTEMONAS

07:15, 16:15

ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΒΑΘΥ
ARTEMONAS-APOLLONIA-VATHI

07.00, 13:20*

13:20*: Από Καταβατή/Departure from Katavati
ΒΑΘΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ -ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
VATHI-APOLLONIA-ARTEMONAS

07.25, 13:50
Μόνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Only every Tuesday and Thursday
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ-XΕΡΡΟΝΗΣΟΣ
ARTEMONAS-HERONISSOS
08.15,14.50

ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ-ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
HERONISSOS-ARTEMONAS
08.30.15.10

Advertisements