Υπεγράφη από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο
Λεονταρίτη η σύμβαση για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κέας
– Κύθνου (2022-2024)».
Το έργο αναλαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και
εντάσσεται στις συμβάσεις τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των
ρεμάτων, οι οποίες επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική
προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο.
Οι εργασίες καθαρισμού που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
1. Καθαρισμός οχετών, δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και
απορριμμάτων για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων
2. Καθαρισμός των κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή
βλάστηση, φερτά υλικά ή απορρίμματα, τα οποία φράζουν
κρίσιμα σημεία των ρεμάτων
3. Εκθάμνωση εδάφους ή κοπή δέντρων κατόπιν σχετικής άδειας
από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στην κοίτη των ρεμάτων
Τα ρέματα που θα καθαριστούν είναι τα εξής:
Στην Κέα: Κορρησία, Ποίσσες, Οτζιάς, Βουρκάρι, Καμπί
Στην Κύθνο: Μέριχας, Μαρτινάκια, Λουτρά, Απόκρουση, Κανάλα
Κατά προτεραιότητα θα καθαριστούν τα τμήματα ρεμάτων που
βρίσκονται κοντά σε οικισμούς ή κτίσματα.
Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατηρεί το
δικαίωμα να ορίσει και άλλες εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν εντός της τριετίας που θα διαρκεί η σύμβαση.

Advertisements