Άνδρος, 21/11/2022
Σημαντική τιμητική διάκριση για το έργο LIFE TERRACESCAPE, αποτελεί η βράβευση του
ντοκιμαντέρ «Ξερολιθιά» σε σκηνοθεσία Στέλιου Χαραλαμπόπουλου με το Βραβείο
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (Odysseus Awards) στο 1 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Επιδαύρου 2022, όπου διακρίθηκε μεταξύ πολλών ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. Η
παραγωγή είναι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιστημονικώς υπεύθυνη τη Συντονίστρια
του έργου Θεοδώρα Πετανίδου.
Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που λαμβάνει
χώρα τα τελευταία 5 χρόνια στην Άνδρο, συγκεκριμένα με την υλοποίηση του έργου LIFE
TERRACESCAPE, για τη λειτουργική αποκατάσταση των αναβαθμίδων μέσω της
επανακαλλιέργειάς τους, με την εφαρμογή του πρώτου Οργανισμού Συμμετοχικής
Επιστασία Γης “Αγρότες του Αιγαίου”.
Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τη διαχρονική σχέση των νησιωτών με το τοπίο του Αιγαίου,
εστιάζοντας στην κατασκευή και καλλιέργεια αναβαθμίδων, απόλυτα συνυφασμένων με τη
νησιώτικη ζωή. Παρουσιάζεται το παρελθόν, παρόν και μέλλον της καλλιέργειας σε
αναβαθμίδες, η πολιτιστική και οικολογική τους αξία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
περιβαλλοντική σημασία τους, μέσα από τη διαχρονική λειτουργία τους ως Πράσινες
Υποδομές, οι οποίες σήμερα αποτελούν εργαλείο ανυπέρβλητο για την ανάσχεση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που απειλούν το Αιγαίο.
Μέσα από το ντοκιμαντέρ αποτυπώνονται βιώματα της καθημερινής αγροτικής ζωής των
κατοίκων της Άνδρου, προβάλλονται οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές που
εφαρμόσθηκαν διαχρονικά και αναδεικνύεται η τέχνη της ξερολιθιάς, η οποία το 2018
εντάχθηκε από την UNESCO στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ για τη μεγάλη αυτή
διάκριση.

Συντελεστές:

Με τη συγχρηματοδότηση
του Προγράμματος LIFE της ΕΕ

Με τη συγχρηματοδότηση
του Πράσινου Ταμείου

lifeterracescape.aegean.gr

Σκηνοθεσία: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος
Επιστημονικώς υπεύθυνη: Θεοδώρα Πετανίδου
Φωτογραφία: Νίκος Βασιλόπουλος
Ήχος: Εύη Στάμου
Εκτελεστής Παραγωγός–Βοηθός Σκηνοθέτης: Αντώνης Τολάκης
Διεύθυνση Παραγωγής: Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος
Μοντάζ: Πιέτρο Ραντίν
Μουσική: Πλάτων Ανδριτσάκης

Με τη συγχρηματοδότηση
του Προγράμματος LIFE της ΕΕ

Με τη συγχρηματοδότηση
του Πράσινου Ταμείου

lifeterracescape.aegean.gr

—–
Το έργο LIFE TERRACESCAPE αφορά στη λειτουργική αποκατάσταση των αναβαθμίδων,
μέσω της επανακαλλιέργειάς τους μετά από πολλά έτη εγκατάλειψης στον νησιωτικό χώρο
του Αιγαίου. Άμεσος στόχος του έργου είναι η επίδειξη των ωφελειών που θα προκύψουν
τοπικά από μια τέτοια δράση και η επιτόπια πολλαπλασιαστική της εφαρμογή. Απώτερος
στόχος, η δημιουργία προσαρμοσμένων πράσινων υποδομών, ως ανασχετικό στοιχείο στις

Με τη συγχρηματοδότηση
του Προγράμματος LIFE της ΕΕ

Με τη συγχρηματοδότηση
του Πράσινου Ταμείου

lifeterracescape.aegean.gr
επιπτώσεις  της  κλιματικής αλλαγής. Η όλη δράση λαμβάνει χώρα στο νησί της Άνδρου, με
στόχο να επεκταθεί σε άλλα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.
Το έργο, με τον πλήρη τίτλο «Μετατροπή των εγκαταλελειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε
πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή (LIFE16 CCA/GR/000050)», υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου κατά την περίοδο 2017-2022, σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου, το Πράσινο
Ταμείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με την οικονομική υποστήριξη του χρηματοδοτικού
μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου.

Ιστοσελίδα έργου: www.lifeterracescape.aegean.gr  

Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/LifeTERRACESCAPE/ 

 

Advertisements