Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αθήνα 01/11/2022

Θέμα: «Η Μήλος εκτός της Σύμβασης της ανάθεσης που περιλαμβάνει τη δρομολογιακή
γραμμή α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ –
ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή και γ.ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή».
Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την κοινή επιστολή των Σωματείων
Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων Μήλου, Ξενοδόχων Μήλου,
Πλοιοκτητών Τουριστικών Σκαφών Μήλου και Επαγγελματιών & βιοτεχνών Δήμου Μήλου,
στην οποία αναφέρουν τα προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι το νησί της
Μήλου δεν συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση της Ανάθεσης της παραπάνω δρομολογιακής
γραμμής και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στη δύσκολη κατάσταση που έχουν βρεθεί όχι
μόνο η Μήλος αλλά και οι Δυτικές Κυκλάδες στο σύνολό τους.
Η Μήλος είχε διαρκή σύνδεση με το Ηράκλειο της Κρήτης τα τελευταία 30 χρόνια.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «Τα Επαγγελματικά Σωματεία «Ιδιοκτητών &
Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων Μήλου», «Ξενοδόχων Μήλου», «Πλοιοκτητών
Τουριστικών Σκαφών Μήλου» και το «Σωματείο Επαγγελματιών & βιοτεχνών Δήμου Μήλου»
εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο ποσοστό του παραγωγικού ιστού του νησιού της Μήλου
θέλουν να εκφράσουν τη λύπη τους για την παραπάνω απόφαση που ουσιαστικά βάζει στο
περιθώριο το νησί και τους κατοίκους του».
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Ο καταθέτων βουλευτής

Συρμαλένιος Νίκος

Advertisements