Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κ. Φίλιππος
Φόρτωμας, για την απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Σερίφου μέχρι του συνολικού
ποσού των 158.939,25 €, για την ανάθεση εκπόνησης μελετών με τίτλο: Μελέτες για την
αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερίφου
η οποία υπεγράφη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη εντάσσεται στο πλαίσιο
του έργου «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των
νησιών» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022.
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ.
Φόρτωμας δήλωσε: «Η συνεχής προσπάθεια της ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας και την υδροδότηση των νησιών μας,
αποφέρει καρπούς και συνδράμει στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Συνεχίζουμε μαζί!!».

Advertisements