Να δοθεί παράταση στη διαβούλευση του έργου Εκπόνηση Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας
και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου  2000 σε τμήμα
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας – Κύθνου και Μήλου, ζητά
από το αρμόδιο Υπουργείο ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ.
Γιώργος Λεονταρίτης.

Με δεδομένο ότι οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες δεν περιορίζονται στον
καθορισμό ζωνών προστασίας, μέτρων και στόχων διατήρησης, όπως στο
παρελθόν, αλλά επιτελούν ρόλο εργαλείου χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό
επίπεδο, που θα είναι δεσμευτικός στο μέλλον τόσο για τη Διοίκηση όσο
και για τους πολίτες καθώς και για την ανάπτυξη και εγκατάσταση σχεδόν
κάθε είδους ανθρωπογενούς δραστηριότητας στον χώρο, ο Χωρικός
Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης επισημαίνει την
αναγκαιότητα να διεξαχθούν ευρύτατες και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική
κοινωνία, καθώς και να δίδονται στους μελετητές ουσιαστικές και σαφείς
κατευθύνσεις σε μία σειρά από ουσιώδη θέματα.

Θεωρώντας “αδιανόητη” τη διαβούλευση τύπου λαϊκής συνέλευσης που
πραγματοποιήθηκε χθες στη Σύρο, τρεις μόλις ημέρες πριν από την εκπνοή
της καταληκτικής προθεσμίας από τους μελετητές, οι οποίοι, παρ' ό, τι για
οκτώ ολόκληρους μήνες επεξεργάστηκαν το σχέδιο που ήρθαν χθες να
παρουσιάσουν, δεν μπήκαν καν στον κόπο να έλθουν σε επαφή με τους
θεσμικούς παράγοντες του νησιού παραβαίνοντας και τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις για συναντήσεις με φορείς και παραγωγικές τάξεις, ο κ.
Αντιπεριφερειάρχης που όπως τονίζει πάντα υπήρξε και φυσικά θα
παραμείνει ένθερμος υποστηρικτής του Ευνομούμενου Κράτους, του
δικαιώματος των πολιτών να έχουν την δυνατότητα πλήρους και
σοβαρής ενημέρωσης σε θέματα που τους αφορούν και επειδή πρέπει
να μπει επιτέλους τάξη σε όλα τα θέματα που αφορούν την χρήση γης
ζήτησε ( και έτσι έγινε) να διακοπεί η δήθεν διαβούλευση – παρωδία και
να ξεκινήσει ένας ΣΟΒΑΡΟΣ διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο κ. Λεονταρίτης εκφράζει την πεποίθηση ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί
στο δίκαιο αίτημα για παράταση του χρόνου διαβούλευσης και όπως
χαρακτηριστικά δήλωσε:
«Χαιρετίζω κάθε πρωτοβουλία που στόχο έχει να θέσει κανόνες για την
χρήση γης.
Είναι αυτό το οποίο επιθυμούν όλοι οι πολίτες σε μια ευνομούμενη
κοινωνία.
Αντιλαμβάνομαι τις καλές προθέσεις που υπάρχουν για την επίλυση
σοβαρών προβλημάτων.
Όμως ο τρόπος και η διαδικασία που επιλέχθηκε προκειμένου να
υπάρξει ενημέρωση – διαβούλευση είναι λάθος τόσο ως προς τον χρόνο
όσο και ως προς τον τρόπο που αυτή διεξήχθη.
Λειτουργώντας πάντα στα πλαίσια του Ευνομούμενου Κράτους θα
υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις την εφαρμογή σωστών και
δίκαιων λύσεων και το συνταγματικό δικαίωμα ιδιοκτησίας των
συμπολιτών μου.
Σε αυτήν την προσπάθεια είμαι βέβαιος ότι θα συνταχθούμε όλοι,
Περιφέρεια, Δήμοι και Βουλευτές προκειμένου να είναι πιο ισχυρή η
φωνή μας».

Advertisements