ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου το τερμάτισε κάνοντας το θαύμα της:

Επικύρωσε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κιμώλου έτους 2022, με χρονική διάρκεια εφαρμογής αυτού πενήντα (50) ώρες συμπεριλαμβανόμενης της παραμονής Πρωτοχρονιάς που φέτος συμπίπτει επίσημα με ημέρα αργίας

 

 

ΔΕΚΑ (10) ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Μόνο μεγάλα ερωτηματικά για την θεσμική λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έντονα θαυμαστικά για τις μεθόδους συγκάλυψης δημοσιονομικών εκτροπών και απεριόριστα αποσιωπητικά για το επίπεδο, την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του παρεχόμενου ιεραρχικού ελέγχου συνοδεύουν την κάτωθι απίστευτη ενέργεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το περιεχόμενο της οποίας μας αφήνει κυριολεκτικά εμβρόντητους διότι μοιάζει περισσότερο με πρωταπριλιάτικο αστείο ή ευτράπελο στο tik-tok!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το Α.Π.: 64451/29.12.2022 έγγραφό της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια περί ώρας 20:27:48 της ίδιας ημέρας (ΑΔΑ: 9ΘΠΡΟΡ1Ι-6ΩΜ) επικύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2022! Όχι, δεν κάναμε κάποιο εκ παραδρομής λάθος στους αριθμούς ούτε μεσολάβησε δαίμονας ή καλικάντζαρος του τυπογραφείου, τουλάχιστον σε εμάς. Πολύ καλά καταλάβατε του λόγου το αληθές. Το βράδυ της Πέμπτης, 29 Δεκεμβρίου 2022 και συγκεκριμένα περί ώρας 20:27:48, σχεδόν, δηλαδή, μεταμεσονύκτια, ενημερωθήκαμε ότι επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 και φυσικά χάσαμε κάθε αίσθηση του χρόνου, τουλάχιστον αναφορικά με το Γρηγοριανό ημερολόγιο και αναζητούσαμε νυχτιάτικα αγιασμό! 

Εμείς μελετώντας την κείμενη νομοθεσία γνωρίζαμε ότι στο τελείωμα ενός χρόνου πράττουμε τον οικονομικό απολογισμό του χρόνου αυτού και στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί ο απολογισμός διαμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, αλλά η νεοδιοριζόμενη στη θέση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κυρία Μαριάννα Νικολαΐδου, την οποία οφείλουμε προσηκόντως να καλωσορίσουμε, φαίνεται ότι έχει διαφορετική άποψη, την οποία της ζητάμε, ως δικαιούμαστε να μας παραθέσει τεκμηριωμένα.

Για το λόγο αυτό ακολουθούν δέκα (10) ερωτήματα, που ζητούν επιτακτικά απαντήσεις και γραπτές διευκρινίσεις πρωτίστως από την κυρία Μαριάννα Νικολαΐδου, δεδομένου ότι πλέον εκπροσωπεί το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο ελέγχου του Δήμου Κιμώλου.

  1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου. Η Κίμωλος πώς εξαιρείται αυτής της νομοθεσίας; Άραγε πώς και από ποιόν έχει επιτραπεί στη Δημοτική Αρχή Κιμώλου να μην έχει καταρτίσει λογιστικά τον απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης για τουλάχιστον έξι (6) συναπτά παρελθόντα έτη, δηλαδή από το 2016 έως και το 2021 (!), ενώ, παράλληλα, δεν έχουν περιέλθει στον ελεγκτή νομιμότητας για τον υποχρεωτικό έλεγχο ούτε τα επιμέρους επίσημα αποτελέσματα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Κιμώλου των τριών (3) τελευταίων τριμήνων του έτους 2020 και του συνόλου των τριμήνων του έτους 2021; Αφού δεν υφίστανται αξιόπιστα και άρτια τεκμηριωμένα απολογιστικά στοιχεία από το 2016 έως και το 2021, σε ποιά στοιχεία βασίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022;
  2. Σύμφωνα με την βασική αρχή της ετήσιας διάρκειας, οι δημοσιονομικές πράξεις του Προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Για την ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να ληφθεί έως την 15η Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου κατά ρητή εντολή του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013. Κατά συνέπεια πότε και σε ποιό βαθμό προλαβαίνει να υλοποιηθεί έστω στο ελάχιστο ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια μίας και μόνης εργάσιμης ημέρας, ήτοι της προπαραμονής Πρωτοχρονιάς (30.12.2022), δεδομένου ότι η επομένη συμπίπτει με την κατά Νόμο εξαιρετέα ημέρα του Σαββάτου (31.12.2022); Είναι αδιανόητο στο Δήμο Κιμώλου αντί να ασχολούμαστε με τον Προϋπολογισμό του 2023, έτος το οποίο είναι προ των πυλών και πρέπει τουλάχιστον για το έτος αυτό να είμαστε προετοιμασμένοι να ασχολούμαστε εικονικά και υποκριτικά λόγω της τεράστιας και αδικαιολόγητης αργοπορίας με τον ανεφάρμοστο και κατ’ ουσίαν εντελώς χαμένο Προϋπολογισμό του παρελθόντος έτους 2022 που σε κάθε περίπτωση παρήλθε χρονικά χωρίς ο Δήμος Κιμώλου να μπορεί να κάνει ουσιαστική χρήση κανενός Προϋπολογισμού!
  3. Η φύση του Προϋπολογισμού έχει θεμελιώδη τριπλή σημασία και συγκεκριμένα δημοσιολογιστική, οικονομικοπολιτική και δημοσιονομική. Επιγραμματικά, η δημοσιολογιστική λειτουργία του Προϋπολογισμού συνίσταται στην αρχή ότι με τον Προϋπολογισμό χαράσσεται η μελλοντική οικονομική πορεία του ΟΤΑ για ένα χρονικό διάστημα, με τον προσδιορισμό των αναμενόμενων εσόδων και τον καθορισμό των ορίων των εξόδων και διαμορφώνεται το πλαίσιο για την επίτευξη των σκοπών του, διαμορφώνοντας το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Αντίστοιχα, δημοσιονομική λειτουργία έχει την έννοια ότι ο Προϋπολογισμός δεν αποτελεί απλή λογιστική κατάσταση των προβλέψεων εσόδων και εξόδων, αλλά βαρυσήμαντη πράξη, που συνίσταται στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του ΟΤΑ, στη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής και τον έλεγχο της λογιστικής ορθότητας, της νομιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Μήπως τα προαναφερόμενα αποτελούν γράμμα κενό;

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ποιά είναι η φύση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 και ποιά η δημοσιολογιστική και η δημοσιονομική λειτουργία αυτού, δεδομένου ότι στη μία εργάσιμη ημέρα που απομένει για την εκπνοή του 2022 και στην καλύτερη περίπτωση στις συνολικά πενήντα (50) ώρες πριν την έλευση του 2023 δεν είναι νοητό να χαραχθεί η μελλοντική οικονομική πορεία του Δήμου Κιμώλου για την επίτευξη των σκοπών του, ούτε να προγραμματιστούν και να συντονιστούν οι δραστηριότητες του Δήμου Κιμώλου, ούτε να διαμορφωθεί η επενδυτική πολιτική και ο έλεγχος της λογιστικής ορθότητας, της νομιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας του Δήμου Κιμώλου. Όλα θα ήταν διαφορετικά, βέβαια, αν βιώσουμε στην Κίμωλο το όνειρο του Ιακώβ, στο οποίο οι άγγελοι “ανεβοκατεβαίνουν” μεταξύ γης και ουρανού, δηλαδή μεταξύ του υλικού πεδίου και του πνευματικού, για να μεταφέρουν θεϊκά μηνύματα στους ανθρώπους. Μήπως, τελικά ζούμε στιγμές αποκάλυψης και δεν το έχουμε καταλάβει ή μήπως ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 θα εκπληρωθεί αυτοστιγμεί με τη βοήθεια αόρατων μαγισσών; 

  1. Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του Προϋπολογισμού κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον Προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις, καθώς και να είναι σύμφωνη με τις λοιπές εκτιμήσεις της Κυβέρνησης. Σε ποιό, ακριβώς, βαθμό οι προβλέψεις εσόδων και δαπανών που περιέχονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 είναι ειλικρινείς και ακριβείς; Βαφτίζουμε με τόση ευκολία το ψέμα ειλικρίνεια και το τυχαίο ακρίβεια; Είναι ολοφάνερο ότι ο κατά την εκπνοή του έτους εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου έτους 2022 δεν είναι ούτε στο ελάχιστον ρεαλιστικός, αλλά απολύτως προσποιητό και εικονικό τέχνασμα, αφού υποκινείται από άκρως συμφεροντολογικά κίνητρα και ιδιοτελείς σκοπιμότητες δεδομένου ότι  περιλαμβάνεται αφειδώς σε αυτό ή πραγματοποίηση μεγάλου κύκλου εργασιών που θα μπορούσαν να εκτελεστούν μόνο αν εκμεταλλευόμαστε το χρόνο καθ’ όλη τη συνολική χρονική διάρκεια του έτους. Στην πραγματικότητα κατά την ημερομηνία έγκρισης του υπό κρίση προϋπολογισμού του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022  απέμεναν μόλις δύο (2) ημέρες, εκ των οποίων μία εργάσιμη και μία αργία πριν την οριστική εκπνοή του έτους 2022, χωρίς να υπολογίσουμε τις εορταστικές ημέρες αδειών. Πώς είναι δυνατόν να συρρικνωθούν 365 ημέρες μόνο σε δύο (2); Από ότι θυμόμαστε η ταινία ονομαζόταν «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά» και όχι «Αγάπη μου συρρίκνωσα τον Προϋπολογισμό». Μήπως να προτείνουμε τη δημιουργία μιας τέτοιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας που στην περίπτωση της Κιμώλου για ένα ακόμη έτος δεν λανσάρεται ως φαντασία, αλλά ως υπαρκτή πραγματικότητα;
  2. Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος υπό την έννοια αφενός ότι το σύνολο των εσόδων θα πρέπει να ισούται με το σύνολο των δαπανών συν το αποθεματικό και αφετέρου ότι το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρούμενων των εσόδων από δάνεια. Όμως, ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 όπως έχει ψηφιστεί και εγκριθεί με παροιμιώδη καθυστέρηση την τριακοστή εξηκοστή τρίτη (363η) ημέρα του 2022, είναι καθ’ όλα παράνομος καθώς περιλαμβάνονται σε αυτόν παράνομες εγγραφές, όπως ενδεικτικά η καθ’ ομολογία παράνομη εισφορά ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) για τη συμμετοχή του Δήμου Κιμώλου στο Μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται σωστά τα έξοδα στους σχετικούς κωδικούς του Προϋπολογισμού του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022, αφού αντίκεινται σε αυστηρές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αφού, ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος πώς είναι δυνατόν ο υπό κρίση να θεωρηθεί ισοσκελισμένος, αφού, σύμφωνα με την παρατήρηση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου πρέπει να αφαιρεθεί από αυτόν η προαναφερόμενη παράνομη εγγραφή, κάτι που αν διενεργηθεί διαταράσσει τον απαιτούμενο ισοσκελισμό; 
  3. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των Προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Πώς είναι δυνατόν να εκτελεστούν στο Δήμο Κιμώλου όλα αυτά τα έργα που αναφέρονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα μέσα σε δύο ημέρες εκ των οποίων μόνο η μία είναι εργάσιμη, εκτός και αν τα φτιάξει ο Άγιος Βασίλης με εργάτες τους ταράνδους, διότι δεν μπορεί να δοθεί άλλη λογική εξήγηση. Λυπούμαστε, όμως για τα παιδιά που δεν θα λάβουν τα καθιερωμένα δώρα από τον Άγιο Βασίλη γιατί αυτός θα είναι απασχολημένος με τον Προϋπολογισμό της Κιμώλου! Δηλαδή, μιλάμε για μια επιτομή μη ρεαλιστικού Προϋπολογισμού που αποτελείται από έργα μακέτες που δεν δικαιολογείται να προγραμματιστούν, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο ως ψεύτικα εργαλεία παραπληροφόρησης και αθέμιτης ψηφοθηρίας, καθώς δεν προλαβαίνουν σε καμία περίπτωση να υλοποιηθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει πια λόγος να εκτελεστούν καθώς με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν υφίσταται πλέον ο αναγκαίος χρόνος και η σκοπιμότητα των εργασιών αυτών. Επί παραδείγματι στον κωδικό 6142.004 «Δαπάνες ναυαγοσωστικής κάλυψης» στον επίμαχο Προϋπολογισμό του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 προβλέπεται πίστωση 50.000 €. Αλήθεια, τις επόμενες δύο (2) ημέρες από την ψήφιση του εν λόγω Προϋπολογισμού η Κίμωλος σχεδίαζε να διοργανώσει χειμερινούς κολυμβητικούς αγώνες για να χρειάζεται η παρουσία ναυαγοσωστών, διότι το καλοκαίρι όταν πραγματικά είχαμε ανάγκη ναυαγοσώστη ο Δήμος Κιμώλου αμέλησε να εκμεταλλευτεί τις σχετικές επιχορηγήσεις από το Κράτος και ο κόσμος πνιγόταν αβοήθητος! Ακόμη και η ευλογία των νερών των Θεοφανείων θα γίνει το επόμενο έτος, το 2023! Λέτε να την κάνουμε νωρίτερα για να έχουμε ναυαγοσώστες; 
  4. Έως την 31η Δεκεμβρίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ασκεί τον έλεγχο επί του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, επικυρώνει τον Προϋπολογισμό και εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4172/2013).  Επιπλέον, η μη τήρηση, από τα αρμόδια όργανα, των τασσόμενων εκ του νόμου προθεσμιών και διαδικασιών συνιστά πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143. Στην περίπτωση του Δήμου Κιμώλου η συστηματική μη τήρηση των προθεσμιών συνιστά πειθαρχική και αστική ευθύνη ή μήπως έχει αναχθεί άτυπα σε επιθυμητή εξέλιξη ή «μαγκιά», διότι αν αποτελεί επίτευγμα να διαθέτει εγκεκριμένο Προϋπολογισμό ο Δήμος Κιμώλου για το έτος 2022 μόλις την 29η Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή μόνο για δύο (2) ημέρες, ενώ τα ίδια είχαν γίνει και το προηγούμενο έτος 2021, αφού ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου είχε επιτευχθεί την 9η Δεκεμβρίου 2021, έχουμε να δηλώσουμε υπεύθυνα τα κάτωθι: Επιφυλασσόμαστε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας τόσο στη Δημοτική Αρχή Κιμώλου, όσο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την οργανωμένη καταστρατήγηση της ρύθμισης που συμβάλλει στην εξάλειψη του φαινομένου κατάρτισης πλασματικών προϋπολογισμών και κυρίως την ένταξη στον Προϋπολογισμό “διογκωμένου” Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο είναι αβέβαιο εάν θα εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα εγγραφής έργων, εάν δεν είναι εξασφαλισμένη η εκτέλεσή τους.
  5. Στον Προϋπολογισμό θα πρέπει να εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κιμώλου για ολόκληρο το έτος 2022 και συγκεκριμένα στη Γραμμή 3 των Εξόδων που αφορά τις Δαπάνες για Επενδύσεις στον Ιανουάριο ο στόχος είναι μηδέν (0), τον Φεβρουάριο μηδέν (0), τον Μάρτιο μηδέν (0), δηλαδή, συνοψίζοντας όλο το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο στόχος είναι (0) παρότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο η Δημοτική Αρχή Κιμώλου έκανε χρήση του πλασματικού Προϋπολογισμού που παραπέμπει στον Προϋπολογισμό του προηγούμενου χρόνου. Ακολούθως, τον Απρίλιο ο στόχος εξακολουθεί να είναι μηδέν (0), τον Μάιο μηδέν (0), τον Ιούνιο μηδέν (0), δηλαδή όλο το πρώτο εξάμηνο ο στόχος παραμένει να είναι μηδέν (0). Στη συνέχεια, τον Ιούλιο ο στόχος είναι μηδέν (0), τον Αύγουστο μηδέν (0), τον Σεπτέμβριο μηδέν (0), δηλαδή, ως είναι φυσικό όλο το πρώτο εννεάμηνο ο στόχος παραμένει μηδέν (0). Τον Οκτώβριο ο στόχος ανέρχεται σε μηδέν (0) €, τον Νοέμβριο μηδέν (0) € και τον Δεκέμβριο μηδέν (0) €, δηλαδή σε όλο το χρόνο ο στόχος παραμένει να είναι μηδέν (0)!!! Αυτό θα πει ρεαλιστικός Προϋπολογισμός και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, στο οποίο επιτηδευμένα έχουν παραλειφθεί οι επεξηγήσεις ορισμένων κωδικών ή μάλλον ακριβέστερα Ολοκληρωμένο Πλαίσιο απραξίας!!! Ποιά η άποψη της κυρίας Μαριάννας Νικολαΐδου Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επί του θέματος της αναντιστοιχίας του Προϋπολογισμού του Δήμου Κιμώλου που η ίδια ενέκρινε με την εκ διαμέτρου αντίθετη πραγματικότητα; Η κυρία Μαριάννα Νικολαΐδου ενέκρινε κάτι που θα εφαρμοστεί ή κάτι που ανάγεται στη σφαίρα της φαντασίας και τα οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα παράλληλο σύμπαν με την παρουσία εξωγήινων υπεράνθρωπων οντοτήτων; Πραγματικά, αν σήμερα προσγειωθεί στην Κίμωλο ένα εξωγενές UFO θα μπορούσε να υλοποιηθεί ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022. Κυρία Μαριάννα Νικολαΐδου πιστεύετε στα UFO; Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η τεράστια χρονική καθυστέρηση στην ορθή ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 προκλήθηκε με αποκλειστική βαριά υπαιτιότητα και αμέριστη ευθύνη του Δημάρχου Κιμώλου και της Παράταξής του που δεν ξέρουμε αν έχει επίγνωση ή αν πιστεύει στα UFO. 
  6. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Ως εκ τούτου τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, ο Δήμος Κιμώλου οφείλει να εγγράψει ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβει και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει κατ’ έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Για τη συνέπεια θεωρίας και πράξης και την αλληλουχία μύθου περί «φιδιών» και αναπόδραστης πραγματικότητας μετά το πέρας του 2022 αιτούμαστε από την κυρία Μαριάννα Νικολαΐδου να αξιολογήσει τον ποσοστιαίο βαθμό επιβεβαίωσης και επαλήθευσης ότι τα ποσά που εγγράφηκαν ως δαπάνη στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Δήμου Κιμώλου για το έτος 2022 τελικά ανταποκρίθηκαν στα αληθινά ποσά που τελικά πληρώθηκαν εντός του έτους 2022 για συγκεκριμένες εργασίες και να αιτιολογηθούν τυχόν αποκλίσεις στις προβλέψεις που για εμάς φαντάζουν ως αυτονόητο κακό. 
  7. Σε ποιά διάταξη νόμου προβλέπεται η επικύρωση του Προϋπολογισμού με παρατηρήσεις; Από όσα διαβάζουμε μόνο αναπομπή του Προϋπολογισμού προβλέπεται. Ακόμη, όμως και να επιτρέπεται η διατύπωση παρατηρήσεων πώς είναι δυνατόν η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου να καλεί το Δήμο Κιμώλου την προπαραμονή Πρωτοχρονιάς του έτους 2023 να αναμορφώσει τον Προϋπολογισμό του 2022; Συγγνώμη, έχετε εφεύρει την μηχανή του χρόνου γιατί και εμείς θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε για να φαινόμαστε νεότεροι, ίσως και πλουσιότεροι! Για να προσγειωθούμε λίγο, τελικά στην Κίμωλο εφαρμόζονται οι Νόμοι ή όχι και ποιοί ακριβώς Νόμοι εφαρμόζονται και γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα, κλείνει τα αυτιά στα διαρκή παράπονα και αντίστοιχα σιωπά διαιωνίζοντας αυτούς τους παραλογισμούς και τις μεγάλου βαθμού έκνομες καταστάσεις προσφέροντάς τους έμμεση κάλυψη και προστασία; Με ποιά λογική οι πολίτες της Κιμώλου οφείλουν να υπακούουν στους Νόμους της Πολιτείας, αφού δεν προσαρμόζεται στους ίδιους Νόμους πρώτα η ίδια η Διοίκηση του Δήμου Κιμώλου που οφείλει εκ του ηγετικού της ρόλου να παρουσιάζει προς μίμηση το καλό παράδειγμα;

 Σε κάθε περίπτωση αποτελεί κοινό τόπο ότι ο Δήμος Κιμώλου υπολειτουργεί για δύο (2) συνεχόμενα χρόνια καθώς στην ουσία εκτός ολίγων ημερών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των δύο ετών 2021 και 2022 δεν διαθέτει οικονομικό Προϋπολογισμό. Πώς, λοιπόν, δικαιολογείται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν έχει προβεί στη λήψη απόφασης για τη διενέργεια κάποιου είδους οικονομικού ελέγχου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κιμώλου, κάτι που διενεργεί στο γειτονικό Δήμο Μήλου, ο οποίος εμφανίζεται καθ΄ όλα υγιής και λειτουργικός;

ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΥΟ (2) ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 

Α] Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Νόμος της Ελληνικής Επικράτειας δεν εφαρμόζεται στην Κίμωλο, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σχετικά να αναφερθεί αυτό ρητά σε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να μην πελαγοδρομούμε μεταξύ θεωρίας και πράξης που στην Κίμωλο δεν έχουν καμία συνάφεια μεταξύ τους. Είναι τελείως παρανοϊκό να υποτίθεται ότι ισχύουν με αυστηρό τρόπο άλλα και να εφαρμόζονται με ανείπωτη επιείκεια άλλα με τη σφραγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υποτίθεται ότι εφαρμόζει το Νόμο, αλλά κατ’ ουσίαν φροντίζει να επικυρώνει τη μη εφαρμογή του Νόμου. Αν πραγματικός σκοπός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου δεν είναι η άσκηση ελέγχου στη δημοσιονομική λειτουργία των Δήμων της Περιφέρειάς της, αλλά είναι να νομιμοποιεί αυθαιρεσίες των Δημάρχων και να αποσβήνει διαμαρτυρίες κοινωνικών φορέων και πολιτών παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, ώστε να διαμορφώσουμε τις ενέργειές μας χωρίς να χαραμίζουμε το χρόνο μας σε ψευδεπίγραφους φορείς και να μην χαλάμε τη διάθεσή σας.

Β] Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον με ποιόν τρόπο θα διενεργηθεί το αναμενόμενο πάρτι πληρωμών στο Δήμο Κιμώλου, εν ίδει Πρωτοχρονιάτικου μποναμά κυρίως στους ημέτερους παρά την τρανταχτή και πολυήμερη απουσία του αρμόδιου για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων πληρωμής Δημάρχου Κιμώλου Κωνσταντίνου Εμμ. Βεντούρη, ο οποίος απουσιάζει από την Κίμωλο καθ’ όλες τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.  

Για να θυμόμαστε τους άκρατους παραλογισμούς που αναγκαζόμαστε να βιώνουμε στην καθημερινότητά μας στην Κίμωλο παραθέτουμε ακολούθως ολόκληρη το με Α.Π.: 64451/29.12.2022 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια ολοφάνερα εντός του ωραρίου λειτουργίας της επίμαχης υπηρεσίας και συγκεκριμένα περί της νυχτερινής ώρας 20:27:48 της ίδιας ημέρας, με το οποίο  επικυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2022! Για να έχουμε, όμως, αντοχές στην ανάγνωση της περιβόητης απόφασης που προκαλεί σοκ και δέος παραθέτουμε πριν ως αντίδοτο προφητικούς στίχους τραγουδιού που φαίνεται ότι γράφτηκαν για την περίσταση….. Τελικά, εντός του 2022 είχαμε Προϋπολογισμό στην Κίμωλο ή όχι και αν στην πράξη δικαιούμαστε να επικυρώνουμε Προϋπολογισμούς εκ των υστέρων γιατί δεν πράττουμε Απολογισμούς εκ των προτέρων; Μπερδέψαμε, δηλαδή, τα μπούτια μας!

Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ τους φτάνει που το ξέρουν αυτοί…

Don’t Worry Be Happy

Είμαστε όλοι ένοχοι. Κι εγώ κι εσύ και η γάτα μου μαζί

Don’t Worry Be Happy

Υπάρχουν και χειρότερα μα θα στα πω αργότερα

Don’t Worry Be Happy

Άμα ξυπνήσεις μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί…

Don’t Worry Be Happy

 

 

 

 

 

 

Νήσος Κίμωλος Νομού ΚυκλάδωνΣάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022

ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης,

με την επωνυμία «Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός»

 

Ιωάννης Μ. Βεντούρης

 

Advertisements