Σύρος 24 Ιανουαρίου 2023

Εγκρίθηκαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (23 Ιανουαρίου 2023) οι όροι
δημοπράτησης και τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του έργου :
«Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της ΠΕ Κυκλάδων».
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.425.312,81 ευρώ, ποσόν
το οποίο έχει εξασφαλίσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
και τη μείωση των ατυχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των
νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σκοπό την προειδοποίηση των
οδηγών για κινδύνους σε διάφορα τμήματα του επαρχιακού οδικού
δικτύου, την οργάνωση των κυκλοφοριακών ρευμάτων καθώς και τη
σαφέστερη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ώστε να τηρείται ο Κώδικας
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι οι εξής:
1. Τοποθέτηση νέων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας είτε προς
αντικατάσταση των παλιών και φθαρμένων, είτε σε σημεία που
κρίνονται αυξημένου κινδύνου, όπως για παράδειγμα είναι οι
στροφές μεγάλης καμπυλότητας.
2. Τοποθέτηση νέων πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και
πληροφοριακών και αντικατάσταση παλιών και φθαρμένων
πινακίδων με νέες
3. Διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου με μονή αξονική
γραμμή, με εξαίρεση ορισμένα τμήματα όπου προβλέπεται διπλή
διαγράμμιση, με οριογραμμές εκατέρωθεν του οδοστρώματος και
σε θέσεις διαβάσεων πεζών.

4. Τοποθέτηση μεταλλικών μόνιμων ανακλαστήρων,
τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών, κλπ, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο
Σε σχετική δήλωσή του ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ.
Λεονταρίτης ανέφερε:
«Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας για τη βελτίωση του οδικού
δικτύου των νησιών μας.
Με συντονισμένες ενέργειες εξασφαλίσαμε επιπλέον 6,5
εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα ήδη
δημοπρατημένα έργα οδοποιίας προϋπολογισμού 25
εκατομμυρίων ευρώ.
Το ασφαλές οδικό δίκτυο ήταν και παραμένει στις προτεραιότητές
μας.»

Advertisements