Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 20 ξενοδοχεία σε Μεθώνη, Τρίπολη, Οίτυλο, Κατερίνη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Χαλκιδική, Σίφνο, Αντίπαρο, Μύκονο και Ιωάννινα

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για 20 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα.

Nα σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση του συνόλου των 20 επενδύσεων έχει γίνει, για σήμερα, μόνο από το Tornos News.

Αναλυτικά:

  • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε τα εξής:

– το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης SELENE ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στη Μεθώνη της Μεσσηνίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 993.615 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 886.169 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης Υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ, που αναφέρεται ίδρυση και λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας νέων, Υouth Hostel στην Τρίπολη,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 462.682 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 403.951,20 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στο Οίτυλο της Σπάρτης,  συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.203.927 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.203.927 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης DEVINE HOTEL, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαλτετσίου της Τρίπολης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 866.578 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 866.578 ευρώ.

  • Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τα εξής:

 

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΛΕΓΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, 23 δωματίων και 47 κλινών στην Κατερίνη της Πιερίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.249.375,43 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΒΑΡΟΣΙ-4ΕΠΟΧΕΣ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων παραδοσιακού ξενοδοχείου κλασσικού τύπου Β΄ τάξης στην Έδεσσα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 144.600 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης BLUE BOTTLE BOUTIQUE HOTEL, που αφορά στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου σε διατηρητέο κτίριο και αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων στη Θεσσαλονίκη,  συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 681.024,94 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 17 δωματίων και 46 κλινών στη Θεσσαλονίκη,  συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 500.000 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης KIRIL DUDESKI ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων σε διατηρητέο κτίριο στη Θεσσαλονίκη, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 984.080 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης MEDITERRANEAN HOTEL, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στην Αμφίπολη των Σερρών, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 758.893,24 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης Simeonova Galianna Μ.Ε.Π.Ε., που αναφέρεται στην ίδρυση τουριστικής μονάδας 3 αστέρων στην Αμφίπολη Σερρών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.028.740 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.020.984 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης SAMEL S.A., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου με αναβάθμιση σε κατηγορία 3 αστέρων και αύξηση της δυναμικότητας στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 252.335,50 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 727.950 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 712.970 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – POSIDI HOLIDAYS A.E., που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 939.433,30 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΣΟΥΓΛΕΣ ΙΚΕ,  που αναφέρεται στη δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 22 δωματίων και 60 κλινών στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.999.957,51 ευρώ.

  • Περαιτέρω, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τα εξής:

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης C’ EST PAS SI SIMPLE I.K.E.,  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 3 σουιτών των 9 κλινών στη Σίφνο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 343.820,37 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 333.085,22 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης SoCal Ventures,  που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 9 δωματίων των 27 κλινών στην Αντίπαρο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 835.429,25 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 791.267,40 ευρώ.

– το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης BARD DE SOL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 12 δωματίων των 36 κλινών στη Μύκονο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.981.050,88 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.981.050,88 ευρώ.

Επίσης, η Περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε  το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΑΚΑΛΗ ΙΚΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασικού τύπου 4 αστέρων, δυναμικότητας 26 κλινών στην Πεδινή Ιωαννίνων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 745.175,01 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 745.175,01 ευρώ.

Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης LZM INVESTMENTS, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 26 δωματίων των 75 κλινών στη θέση Άγιος Γεώργιος στην Αντίπαρο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.318.408,42 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.315.598,10 ευρώ.
Πηγή: www.tornosnews.gr

Advertisements