ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα ανακοίνωση και για τον καλύτερο προγραμματισμό των μεταφορών χύδην αδρανών και
συσκευασμένων υλικών, σας υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η με αριθμ. πρωτ. 2131.1/900/2022
απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου με θέμα: «Φορτοεκφόρτωση χύδην αδρανών υλικών και
συσκευασμένων υλικών, που μεταφέρονται με Φ/Γ πλοία στο λιμένα Καμαρών Ν. Σίφνου» (ΦΕΚ 1320/τ. Β’/
12-08-2022), σύμφωνα με την οποία: «Η φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών πλοίων στον λιμένα Καμαρών
Ν. Σίφνου χύδην αδρανών υλικών (χαλίκι, άμμος, κ.λπ.), καθώς και συσκευασμένων υλικών οικοδομών
(τσιμέντο, τούβλα κ.λπ.) επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, εκτός των μηνών Ιουνίου,
Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

**************

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για θέσεις ελλιμενισμού στις περιοχές του λιμένα Καμαρών Σίφνου, Πλατύ
Γιαλού Σίφνου, Φάρου Σίφνου και Ψάθης Κιμώλου δεν αφορά τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Advertisements