Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ – Ο/Γ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ αφού αναχωρήσει την Παρασκευή 24/03/2023 στις 14:55 από τον λιμένα του
Πειραιά για να εκτελέσει το εγκεκριμένο του δρομολόγιο προς Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Μήλο – Κίμωλο –
Φολέγανδρο – Σίκινο – Ίο – Θήρα, θα εκτελέσει επιπλέον έκτακτο δρομολόγιο το Σάββατο 25/03/2023 από
τον λιμένα της Θήρας απευθείας προς το λιμάνι του Πειραιά και μετά από Πειραιά προς Θήρα σύμφωνα με
τον πίνακα που ακολουθεί.
Το πλοίο θα επανέλθει στα εγκεκριμένα του δρομολόγια την Κυριακή 26/03/2023.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/03/2023
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦ. ΑΝ.
ΘΗΡΑ 06:00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13:30 15:30
ΘΗΡΑ 23:00

For a better service, our vessel C/P/F DIONISIOS SOLOMOS will depart for an extra trip on Saturday
25/03/2023 according to the following table.

SATURDAY
25/03/2023
PORT TIME
ARR. DEP.
SANTORINI 06:00
PIRAEUS 13:30 15:30
SANTORINI 23:00

Advertisements