Το ελληνικό γένος γαλουχημένο μέσα στις μάχες, ανδρωμένο μέσα στις θυσίες,
περήφανο και με ψηλά το κεφάλι απέναντι σε κάθε απειλή, γιορτάζει τη μεγάλη νίκη
του «εμείς» που οριοθέτησε σύνορα και μια θέση στο σύγχρονο κόσμο αντάξια με
την ιστορία των προγόνων του.
202 χρόνια μετά, ένα είναι το μήνυμα που οφείλουμε να κάνουμε κτήμα μας και να
διδάξουμε στη νέα γενιά: την επιστροφή στο εμείς! Ενωμένοι οι Έλληνες
καταφέρνουμε πάντα περισσότερα.
Χρόνια πολλά Ελλάδα μας για τη σημερινή διπλή γιορτή!

Advertisements