Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ – Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ τροποποιεί τα δρομολόγιά του για την Τετάρτη 05/04/2023 και Πέμπτη 06/04/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Όσοι επιβάτες έχουν εκδώσει εισιτήρια θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρείας μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ              05/04/2023 ΠΕΜΠΤΗ         06/04/2023
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:00 ΘΗΡΑ 12:00
ΣΕΡΙΦΟΣ 11:15 11:25 ΙΟΣ 13:20 13:35
ΣΙΦΝΟΣ 12:10 12:30 ΣΙΚΙΝΟΣ 14:00 14:10
ΚΙΜΩΛΟΣ 13:15 13:25 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 14:50 15:00
ΜΗΛΟΣ 14:20 14:50 ΚΙΜΩΛΟΣ 16:15 16:25
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19:50 22:30 ΜΗΛΟΣ 17:20 17:40
ΣΙΦΝΟΣ (06/04/2023) 03:00 03:20 ΣΙΦΝΟΣ 19:00 19:20
ΜΗΛΟΣ 04:40 05:00 ΣΕΡΙΦΟΣ 20:05 20:15
ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 06:50 07:00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (07/04/2023) 00:30
ΣΙΚΙΝΟΣ 07:40 07:50
ΙΟΣ 08:15 08:30
ΘΗΡΑ 09:50

 

For a better service, our vessel C/P/F DIONISIOS SOLOMOS will depart on Wednesday 05/04/2023 & Thursday 06/04/2023 according to the following table.

WEDNESDAY       05/04/2023 THURSDAY      06/04/2023
PORT TIME PORT TIME
ARR. DEP. ARR. DEP
PIRAEUS 07:00 SANTORINI 12:00
SERIFOS 11:15 11:25 IOS 13:20 13:35
SIFNOS 12:10 12:30 SIKINOS 14:00 14:10
KIMOLOS 13:15 13:25 FOL/DROS 14:50 15:00
MILOS 14:20 14:50 KIMOLOS 16:15 16:25
PIRAEUS 19:50 22:30 MILOS 17:20 17:40
SIFNOS (06/04/2023) 03:00 03:20 SIFNOS 19:00 19:20
MILOS 04:40 05:00 SERIFOS 20:05 20:15
FOL/DROS 06:50 07:00 PIRAEUS (07/04/2023) 00:30
SIKINOS 07:40 07:50
IOS 08:15 08:30
SANTORINI 09:50

 

ZANTE FERRIES

Advertisements