Το cafe “Prago” ζητά προσωπικό για όλο το χρόνο με 8ωρη πλήρη απασχόληση και ασφάλιση.

Advertisements