Οι δύο γείτονες από τα Πινάκια στο Σταυρί ασκώντας τα επιτροπικά τους καθήκοντα  στον Άγιο Κοσμά στου Μουγγού

Advertisements