Αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου Σίφνου. KAIPOUTHEOS.GR

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το
άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και του άρθρου 78 του ν. 4954/2022,
σας προσκαλώ στις 24 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή έως τις 11:30 π.μ., σε τακτική (διά
περιφοράς) συνεδρίαση για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Υποβολή αιτημάτων από το Δ.Σ. στο Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Π.Π.Ι. Σίφνου και το
Ίδρυμα Στήριξης του Ιατρείου «Σωτήρης Τριαντάφυλλος»,  για θέματα που αφορούν:
α) στη στελέχωση του Π.Π.Ι. Σίφνου – μονιμοποίηση δύο συμβασιούχων υπαλλήλων (1 ΤΕ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
β) στις υγειονομικές μεταφορές, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Δήμου και σύμφωνα με το υπ' αρ.
31/3.3.2023 ομόφωνο ψήφισμα της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, που εκδόθηκε ύστερα από  κοινή πρόταση
των Δήμων Σερίφου και Σίφνου  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χρυσίνης Νικόλαος

Advertisements